Albania

Mbi 418 miliardë denarë ruhen në banka, depozitat po rriten edhe në kohë krize

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut ruajnë 418.644 milionë denarë në bankat në vend. Shumica e depozitave janë për individë, dhe një shumë më e vogël për sektorin korporativ.

Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se qytetarët në banka deri në shtator të vitit 2020 kanë 278,469 milionë denarë, nga të cilat 145,806 milionë denarë janë në denarë dhe 132,663 milionë denarë në valutë të huaj.

Në sektorin korporativ, gjithsej depozitat arrijnë në 112,505 milionë denarë, shumica e të cilave janë në denarë në vlerë prej 79,641 milion denarësh dhe në valutë të huaj 32,865 milionë denarë.

Sot në vend festohet Dita Botërore e Kursimeve – 30 Tetori.

Qytetarët i besojnë bankave, siç tregohet edhe nga të dhënat për rritjen e depozitave.

Në baza mujore në shtator, ato regjistruan një rritje prej 0.7 për qind, që është rezultat i rritjes së depozitave të sektorit të ekonomive familjare me rritje të moderuar të depozitave të sektorit korporativ.

Depozitat totale të familjeve në shtator u rritën me 1.0 për qind në bazë mujore, kryesisht për shkak të rritjes së parave të depozitave dhe depozitave afatshkurtra në valutë, me një kontribut pozitiv, por më të ulët të komponentëve të tjerë. Në bazë vjetore, depozitat e familjeve u rritën me 6.1 për qind, kryesisht për shkak të rritjes së parave të depozitave, si dhe depozitave afatshkurtra në valutë, si dhe një rënieje të komponentëve të tjerë.

Vlera e depozitave në shtator të vitit të kaluar ishte 394,472 milionë denarë, nga të cilat 262,458 milionë denarë ishin për ekonomitë familjare dhe 104,178 milion denarë për sektorin e korporatave.

Shkalla vjetore e rritjes së depozitave është 6.1 për qind, me rritje në të dy sektorët, por është më e theksuar në ekonomitë familjare.

Sektori bankar në vend vlerësohet i qëndrueshëm. Ky vit shënoi kolapsin e Bankës Eurostandard, licenca e së cilës u revokua në gusht, por depozitat tregojnë rritje pas kësaj ngjarjeje, si dhe gjatë krizës shëndetësore të shkaktuar nga Covid 19.

Sipas ligjit, depozituesit nga Eurostandardi i falimentuar tashmë janë kompensuar, dhe sipas informacionit nga disa prej bankave përmes të cilave kryhet ky proces, disa nga depozituesit vendosin t’i japin depozitat në një bankë tjetër.

“ Sistemi bankar në vend është i qëndrueshëm dhe revokimi i licencës së një banke të vogël nuk vë në pikëpyetje stabilitetin e sistemit. Bankat dhe shtëpitë e kursimit vazhdojnë të kujdesen për klientët – depozituesit dhe huamarrësit, madje edhe në kushtet e pandemisë të kovidit”, vlerësojnë Asociacioni i Bankave të Maqedonisë, ku ata thonë se një bankë qendrore e fortë dhe e pavarur është një shtyllë kryesore për stabilitetin, rritjen dhe zhvillimin e çdo ekonomie dhe paraqet të mira publike me interes të lartë për çdo shoqëri.

“Në periudhën e kaluar kemi qenë dëshmitarë të përpjekjeve për të ndërhyrë në qasjen profesionale të Bankës Kombëtare. Kjo vë në pikëpyetje postulatet evropiane dhe standardet e larta ndërkombëtare të bankave qendrore, të cilat janë një garanci e stabilitetit makro-financiar. Prandaj, Asociacioni i Bankave të Maqedonisë në emër të të gjitha bankave dhe shtëpive të kursimit në vend, duke shprehur shqetësim për fenomene të tilla, u bën apel të gjithë aktorëve socialë që të mos lejojnë të vihet në dyshim pozicioni dhe mënyra e funksionimit të bankës qendrore, të cilat në përputhje me standardet evropiane dhe rregulloret janë të garantuara ligjërisht”, citojnë nga Asociacioni i Bankave të Maqedonisë.

Ata vlerësojnë se rëndësia e pavarësisë dhe profesionalizmit të Bankës Popullore, vlerësohen vazhdimisht nga institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe nga Bashkimi Evropian. Në të njëjtën kohë, vlerësimet e tyre për arritjen e qëllimeve dhe detyrave të Bankës Kombëtare, si dhe pajtueshmëria e funksionimit të saj të përgjithshëm me standardet më të larta ndërkombëtare dhe praktikat më të mira ndërkombëtare janë vazhdimisht të larta dhe pozitive. Përfshirë edhe periudhën gjatë krizës aktuale të kovidit, kur edhe një herë u konfirmua se Banka Popullore është thelbësore dhe shtylla e stabilitetit financiar dhe të përgjithshëm makro-financiar.

Raporti i Komisionit Evropian gjithashtu kishte vlerësime pozitive për sektorin bankar. “Sistemi bankar mbetet i mirëkapitalizuar dhe likuid, me shkallë të mjaftueshmërisë së kapitalit që tejkalon minimumin rregullator. Sipas Komisionit, cilësia e portofolit të kredisë është përmirësuar në periudhën e kaluar, duke ulur pjesën e kredive me probleme në kreditë e përgjithshme të sistemit bankar”, citohet në raport.

Football news:

Klopp on van Dijk: His knee doesn't look good, but it looks good for the knee that was recently operated on
Pirlo does not discuss tactics with Juve players. Interesting and Kolisevski do not understand their problems on the field (Corriere della Serra)
It looks like Cavani is being disqualified for the word Negrito. He didn't mean anything bad, but it's still racist
Juventus renewed Interest in Atletico defender Savic
Hasenhüttl about 2:3 with Manchester United: They celebrated as if they had won the Premier League. This is revealing
Hazard will miss about 3 weeks due to injury
Bude-Glimt-a unique champion: drags the Russian goalkeeper, responsible for the psychology of a former military pilot, Holand watches all the matches