Bosnia and Herzegovina

Borci bi uskoro mogli otići iz kampa: Zakonom je napravljen iskorak

U park Alipašine ulice demobilisani borci došli su 12. juna 2017. godine i ispred zgrade u kojoj je tada bila smještena Vlada FBiH glasno su zatražili objavu registra boraca, borački dodatak te ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja. Nakon više od dvije godine protesta, dobili su Zakon o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Zakonom je predviđena egzistencijalna naknada za borce sa 57 i više godina, te još nekoliko prava, među kojima ono na liječenje, zdravstvenu zaštitu, pravo na pomoć u slučaju smrti užeg člana porodice... Zakon propisuje i javnu objavu jedinstvenog registra boraca i korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na web stranici resornog ministarstva.

- Kada smo došli ovdje, rekli smo da ne idemo bez Zakona o demobilisanim borcima. Sjednicom Doma naroda smo poprilično zadovoljni, jer je ispunila dogovore sa Radne grupe. U suštini, nismo zadovoljni sa ovim zakonom u potpunosti, a vidjelo se da su i u Predstavničkom i u Domu naroda prepoznali da su borci oštećeni. Imamo dogovor kao Radna grupa da nećemo stati na ovome. Borci su napravili samo jedan iskorak ka boljem zakonu koji će se, akobogda, u narednom periodu dorađivati, kaže Nazil Velić dodajući da će borci ostati u kampu dok Zakon ne bude objavljen u Službenim novinama.

Amel Pervan ističe da su borci djelimično zadovoljni te da se morao naći kompromis i krenuti od nečeg.

- Ovim zakonom smo zadovoljni u potpunosti što se tiče člana 51, a to je javna objava registra kojom će se odvojiti borbeni od neborbenog sektora. Kad budemo tačno znali podatke koliko je borbenog sektora, onda idemo u izmjenu i dopunu Zakona, gdje ćemo se samo bazirat na borački dodatak putem amandmana. Očekujemo da će za desetak dana Zakon biti objavljen u Službenim novinama, kaže Pervan.

Football news:

Kike Setien: Barcelona didn't play a great match. Espanyol played well in defense
Andujar Oliver on deletions: Fati went too far in the foot, and the foul on the Peak was even more dangerous, perhaps
Atalanta extended the winning streak to 11 matches, beating Sampdoria-2:0
Milner played his 536th game in the Premier League and was ranked in the top 5 of the League in games played
Barca midfielder Fati is removed in the Derby with Espanyol. He spent 5 minutes on the field
Suarez scored 195 goals for Barcelona and finished third in the club's top scorer list
Daniele de Rossi: People call Messi cowardly, but they are afraid to ask their wives for a remote control from the TV