Bosnia and Herzegovina

Finaliziran zakon o boračkim pravima

Ukoliko se budu držali zaključaka koje je jednoglasno usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, najkasnije do 23. juna bi pred poslanicima trebali biti prijedlozi zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja za FBiH. U tim prijedlozima trebala bi biti i rješenja tri dugo tražena boračka zahtjeva - javna objava boračkog registra, uvođenje boračkog dodatka i ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja.

Odlučuju Vlada i Parlament

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Salko Bukvarević za Oslobođenje kaže da je prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u finalnoj formi.

- Trenutno se razmatra na Komisiji koja je nadležna i oformljena od strane ovog ministarstva da razmotri sve primjedbe i sugestije na Prednacrt zakona, a koje su dostavljene od kantonalnih skupština, te federalnih ministarstva rada i zdravstva. Ministarstvo će učiniti dodatne napore kako bi ispoštovalo zaključke Parlamenta Federacije BiH vezano za rokove predavanja zakona na Vladu Federacije BiH i samim tim će Vlada po hitnom postupku Prijedlog zakona poslati u Parlament Federacije BiH, govori ministar Bukvarević.

Na pitanje kako će u Prijedlog zakona biti uvršteni zahtjevi demobilisanih boraca koji se odnose na javnu objavu boračkog registra i borački dodatak, Bukvarević odgovara da Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nije odobrila, odnosno dala je negativno mišljenje na javnu objavu registra: “Mi nismo protiv da se to javno objavi. U skladu sa zaključkom Zastupničkog doma, pripremit ćemo jedan član zakona u kojem ćemo navesti da je obaveza Ministarstva da na web stranici javno objavi registar. S obzirom na to da smo u završnoj fazi uspostave registra, ovo ministarstvo će po stupanju navedenog zakona na snagu javno objaviti registar na web stranici Ministarstva. Što se tiče boračkog dodatka, ovo ministarstvo može ponuditi ono što je u skladu sa ovlaštenjima i finansijskim mogućnostima, odnosno raspoloživim budžetskim sredstvima. Konačno, definisanje iznosa dodatka je na Vladi i Parlamentu”.

Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, prema Bukvarevićevim riječima, trebao bi biti pred Vladom FBiH u naredne dvije sedmice.

image

Ministar među borcima: Ministarstvo će ispoštovati zaključke / Amer Kajmović

- Kao što sam već rekao, Ministarstvo će ispoštovati zaključke Parlamenta FBiH vezano za rokove predavanja zakona na Vladu FBiH i samim tim ja se nadam će Vlada po hitnom postupku Prijedlog poslati na Parlament FBiH, naglašava Bukvarević.

Federalni poslanik i šef Kluba poslanika SDA Ismet Osmanović kreator je zakona o boračkim udruženjima od posebnog značaja za FBiH. On očekuje da Vlada FBiH, u zaključcima određenom roku, uputi Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u parlamentarnu proceduru, kad bi se trebala zakazati vanredna sjednica Predstavničkog doma.

Na toj sjednici trebala bi se razmatrati dva pomenuta zakona. Osmanović kaže da je zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja za FBiH sistemski zakon kojim treba da se utvrdi reprezentativnost boračkih udruženja na federalnom nivou.

- Znači, svako udruženje osnovano po Zakonu o udruženjima građana, a tiče se boračke populacije, moraće se preregistrovati u Ministarstvu pravde, na način da validnom dokumentacijom dokaže da okuplja najmanje 51 posto populacije iz te kategorije boraca. To znači da ćemo mi, kad je u pitanju FBiH, reducirati boračka udruženja koja će komunicirati sa Vladom, ministarstvima i državnim institucijama, Parlamentom na, možda, deset do 15 udruženja. Znaćemo ko je reprezentativan predstavnik boraca i, naravno, time će se omogućiti i konačno formiranje boračke koordinacije koja je ustanovljena i predviđena prošlogodišnjim ugovorom između Vlade i boračkih udruženja. Onda ćemo imati jasno definisane partnere s obje strane, pojašnjava Osmanović.

On dodaje da će se s ova dva zakona riješiti i zahtjevi boraca.

- Vladi smo naložili da objavi registar branitelja i što se tiče nas u Parlamentu, to nije sporno. Tražili smo da se u zakonu o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica nađu i prava na novčani dodatak za one kategorije koje su prema predviđenom načinu rješavanja ovog problema najugroženije. Do koje mjere, do kojeg nivoa će Vlada moći ispoštovati zahtjev, vidjeće se kad dobijemo zakon. Vlada treba da nam predloži, a mi ćemo u Parlamentu odlučiti u skladu sa mogućnostima budžeta do kojeg nivoa, koliko i koje kategorije boraca će moći biti obuhvaćene, dodaje Osmanović.

Formula za kantone i opštine

Finansiranje udruženja, ali samo na nivou FBiH, rješava njegov zakon.

- Federaciji BiH će ostati jedino da finansijski prati reprezentativna udruženja, a što se tiče kantonalnih vlada i budžeta, te onih opštinskih, mi iz FBiH nemamo nadležnost da išta zabranimo i propišemo. Ali ćemo naći formulu po kojoj ćemo na neki način zatražiti od kantonalnih vlada i općinskih vijeća da, kad je u pitanju finansiranje boračkih udruženja, to smanje na najmanju moguću mjeru, te da i oni na svojim područjima dođu do jednog jasnog broja reprezentativnih udruženja, smatra Osmanović koji ne sumnja u probijanje roka datog borcima kroz zaključke.

Football news:

Cavani is close to a contract with Roma
Balotelli can move to Boca juniors
Rummenigge on Havertz: Bayern will not pull his transfer this year
Bayer sports Director Feller on Havertz: We agreed that if possible, he could leave this summer
Roma midfielder under has agreed a 5-year contract with Napoli for 3.5 million euros a year
Baros will end his career at the end of the season
Pogba and Brunu were injured when they collided in training. The Bournemouth game is in question (Daily Mail)