Bosnia and Herzegovina

Vlada RS u skupštinsku proceduru uputila 93 zakona

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske uputila je u prošloj godini u skupštinsku proceduru 93 zakona, te 40 akata iz tematskog dijela Programa rada Narodne skupštine.

Od navedenog broja zakona, Vlada Republike Srpske predložila je Narodnoj skupštini 26 zakona, koji nisu bili planirani Programom rada parlamenta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Među njima su zakoni kojima su povećane plate u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kulturi, unutrašnjim poslovima, pravosuđu, organima uprave i drugim javnim službama, te Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji predviđa besplatno studiranje na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj.

"Tu spadaju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, Zakon o izmjeni Zakona o bankama i Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača" navodi se u saopštenju.

Programom rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu predviđeno je usvajanje 98 zakonskih rješenja.

Od planiranog broja, Narodna skupština razmatrala je i usvojila 67 zakona, te 26 zakona, koje je predložila Vlada Republike Srpske, a koji nisu bili planirani Programom rada Narodne skupštine.

"Kada je riječ o tematskom dijelu Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2019. godinu, od planiranog 41 akta, razmatrana su i usvojena 32 akta, te još osam akata, koje je predložila Vlada, a koji nisu planirani skupštinskim Programom rada", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se ističe da je Narodna skupština Republike Srpske na 5. redovnoj sjednici, održanoj u junu prošle godine, donijela 35 zakonskih rješenja.

Vlada Republike Srpske i resorna ministarstva u prošloj godini pripremili su odgovore na 260 poslaničkih pitanja.