Bosnia and Herzegovina

Vlada USK prošlu godinu okončala s budžetskim suficitom od 12 miliona KM

"Ostvaren je izuzetno pozitivan financijski rezultat, u ukupnom iznosu od 12 miliona i 672 hiljade maraka. Prihodi u prošloj godini iznosili su 212 miliona i 695 hiljada, dok su rashodi i izdaci bili tačno 200 miliona i 22 hiljade maraka.  Zatekli smo situaciju, u kojoj nisu plaćane ni kreditne obaveze, tako da smo ove godine platili 1.750.000 KM kredita koji su trebali biti davno plaćeni. To su bile obaveze za Međunarodni monetarni fond (MMF) i modernizaciju Univerziteta u Bihaću", rekao je ministar financija USK Vedran Prša.

Resorni ministar Vedran Prša dodao je i kako su sanirana dugovanja prema radnicima u iznosu od oko 20 miliona maraka.

"To se u prvom redu odnosi na tople obroke, otpremnine za odlazak u penziju, troškove prijevoza, pomoći u slučaju bolesti, te dva regresa. Što se tiče ostalih kreditnih obaveza platili smo više od 6,5 miliona, dobavljačima je isplaćeno više od 14 miliona, a plaćeno je i skoro 6 miliona za ugovorene usluge", kazao je Prša.

Kantonalni premijer Mustafa Ružnić prošlogodišnji budžet okarakterisao je sanacijskim, ali i najboljim preduslovom da se ove godine izdvoje značajnija sredstva za privredu, poljoprivredu, socijalne kategorije, zdravstvo i demobilisane borce.

"Moram istaći da sam posebno ponosan na savjestan rad i vidljive uštede. Ovogodišnjim budžetom nastavit ćemo sa sanacijom nagomilanih dugovanja u prethodnim godinama, ali i omogućiti značajnija sredstva za privredu, poljoprivredu, zdravstvo i obrazovanje. Omogućit ćemo povećanje plata policijskim službenicima, kao i veća izdvajanja za demobilisane borce i mnoge druge kategorije stanovništva", dodao je kantonalni premijer Ružnić.

Na današnjoj sjednici Vlade USK usvojen je i novi Zakon o obrazovanju odraslih, te upućen u skupštinsku proceduru.

(Vijesti.ba / FENA)