Belgium
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Aantal jeugdbeschermingszaken op tien jaar tijd met 16% gestegen

Het aantal jeugdbeschermingszaken is de voorbije tien jaar, tussen 2012 en 2021, met 16% gestegen. Dat blijkt uit de cijfers die het College van het openbaar ministerie donderdag heeft bekendgemaakt. Zowel het aantal als misdrijf omschreven feiten (MOF) als het aantal verontrustende situaties (VOS) kende een toename, maar waar de MOF-zaken met 3% stegen, rezen de VOS-zaken met 26% de pan uit. Binnen de VOS-zaken kenden de dossiers rond ontucht en seksuele uitbuiting, waartoe ook kinderporno behoort, wel een stijging van 546%.

In 2021 werden er door de jeugdparketten 163.193 nieuwe jeugdbeschermingszaken geregistreerd, iets meer dan in 2020, toen er 161.177 zaken geregistreerd werden. Het aantal MOF-zaken daalde in 2021 wel met 6% ten opzichte van 2020, maar dat ligt voornamelijk aan de forse afname van dossiers die te maken hadden met inbreuken op de coronamaatregelen. In 2020 maakten die nog een kwart van de MOF-zaken uit, in 2021 nog maar 14%.

In totaal is de instroom van de MOF-zaken de voorbije tien jaar met 3% gestegen, van 63.287 zaken in 2012 naar 65.377 zaken in 2021. Daarbinnen vormen de eigendomsdelicten zoals diefstal, afpersing, bedrog of vandalisme, nog steeds de grootste categorie met 28%, maar dat soort feiten is de voorbije tien jaar wel met 36% gedaald. 

De zogenaamde inbreuken met betrekking tot familie en publieke moraal, meer bepaald aanranding en verkrachting, ontucht en seksuele uitbuiting, en familiale geschillen, zagen dan weer een toename van maar liefst 92%. Die stijging is vooral te wijten aan het aantal dossiers over ontucht en seksuele uitbuiting, waartoe onder meer voyeurisme en kinderporno behoren, dat met de laatste tien jaar met maar liefst 546% toenam. Dossiers rond aanranding en verkrachting namen in diezelfde periode met 34% toe, terwijl de dossiers over famiale geschillen met 4% daalden.

Amper 19 procent meisjes

Het aantal persoonsdelicten, zoals slagen en verwondingen en belaging, nam in tien jaar tijd met 5% toe, overlast en verkeersdelicten daalden met 3%, drugsdossiers stegen met 2%, en de inbreuken tegen de openbare orde en openbare veiligheid namen met 16% toe. Sterkste stijgers in die categorie zijn de dossiers rond onwettig verblijf (+238%), verboden wapenbezit (+55%), en weerspannigheid (+70%).

Opmerkelijk is dat meisjes amper 19% uitmaken van de minderjarigen betrokken in een MOF-zaak. Tien jaar geleden lag hun aandeel iets hoger, op 23%. 

Wat de leeftijd van de minderjarigen betreft, vormen de 16- tot 18-jarigen in 2021 de grootste groep met 53%, gevolgd door de 14- tot 16-jarigen met 32%. In de periode 2012-2021 is enkel het aandeel van de 16- tot 18-jarigen toegenomen: van 48% in 2012 naar 53% in 2021.

Het aantal VOS-zaken nam in 2021 met 7% toe, en over tien jaar tijd met 26%. Opvallend daarbij is dat het aantal VOS-dossiers in die tien jaar in Wallonië gedaald is met 3%, terwijl dat in Vlaanderen gestegen is met 44%. 

In VOS-zaken worden evenveel dossiers geopend voor meisjes als voor jongens, en als we naar de leeftijd van de minderjarigen kijken, vormen de 6- tot 12-jarigen in 2021 de grootste groep met 28%, meteen gevolgd door de leeftijdsgroep onder de 6 jaar met 25%. Tien jaar geleden vormden de kinderen onder de 6 jaar en de 6- tot 12-jarigen de grootste groepen, met elk 25%. Het aandeel van de leeftijdsgroep 6- tot 12-jarigen is de voorbije tien jaar dus toegenomen.