Bulgaria
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Колко от безработните са с висше и колко със средно образование?

Б езработицата намалява, а заетостта нараства. Това показват данни за второтто тримесечие на 2022 г. в сравнение с второто тримесечие на 2021г. на Националния статистически институт(НСИ)

Коефициентът на заетост достига достига 69.8%., а този на безработица е 4.7%, или с 0.9 пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2021 година. 

Безработицата запазва рекордно ниските си стойности и през юли

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 121.0 хил., от които 1 661.4 хил. мъже и 1 459.6 хил. жени.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 1.9%.

В сектора на услугите в момента работят 1 980.8 хил., или 63.5% от заетите лица, в индустрията - 932.4 хил. (29.9%), и 207.8 хил. (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство. 

От всички работещи 119.0 хил. са работодатели, 197.3 хил. са самоосигуряващи се, 2 788.1 хил. са наети лица, и едва 16.5 хил. са неплатени семейни работници. 

Спрямо възрастта, разпределението на работещите е следното:

.
Източник: НСИ

Как стоят нещата с безработицата?

През второто тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 152.2 хил., от които 86.9 хил. (57.1%) са мъже и 65.3 хил. (42.9%) - жени.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 30.7 хил., или с 16.8%.

От всички безработни лица 10.7% са с висше образование, 52.5% - със средно, и 36.7% - с основно или по-ниско образование. 

От общия брой на безработните лица 20.1 хил. търсят първа работа.