Bulgaria

Пускат гинеколози да правят сърдечни операции

Откровено лобистка поправка в Наредбата за основните изисквания към лечебните заведения. Така всякакви частни болници ще могат да отчитат коремни и сърдечни операции, без изобщо да имат хирурзи на щат

Болниците вече няма да имат нива на компетентност, като отпадат изискванията за извършване на дадена дейност само при определен брой лекари и сестри. Това предвижда проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Предложенията за промени са качени на сайта на МЗ за обществено обсъждане.

Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров на практика позволява на всички болници да работят всичко, без оглед на качеството и изобщо на някаква компетентност.

Например във всички медицински стандарти императивното двама, трима или четирима лекари със специалност се заменя с витиеватото: “Общият брой на лекарите, в това число на лекарите-специалисти по съответната специалност, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност.”

Колко да са сестрите, също не е указано, или колкото – толкова. Точното изречение гласи: “Брой специалисти по здравни грижи – трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхното качество.”

Например за отделенията по хирургия също е записано, че може да работят и лекари с други специалности, което ще рече, че ако в малка общинска болница няма кардиохирург на пълен щат, но има гинеколог, то и там могат да се правят сърдечни операции. Стандартът по кардиохирургия пък се променя така, че дори и само с един лекар със специалност всяка болница ще може да извършва сложни операции, каквито в момента у нас се правят само в кардиохирургиите с трето ниво на компетентност.

Целта на поправката е частни и общински болници да могат да отчитат високоспециализирани дейности, каквито в момента се извършват само в университетските болници. Това ще доведе до безогледен “медицински туризъм”. Специалисти ще ходят навсякъде и ще извършват “на тетрадка” всякакви високорискови процедури.

Примерно болницата във Видин ще прави сърдечни операции, без изобщо да е осигурена с подходящо оборудване и без да има нужния брой специалисти - не само звезда хирург, но и достатъчно на брой кардиолози, реаниматори, специалисти по образна диагностика, операционни сестри и при което представлява огромен риск за здравето на пациентите и е голяма предпоставка за злоупотреби с фиктивни дейности. Досегашният режим за оценка на нивата на компетентността на болниците парираше безогледното отчитане на скъпоплатени процедури само там, където наистина се извършват.

Сред медицинските ръководства на различни болници и сдружения обаче има и други мнения. Според тях медицинските стандарти трябва да гарантират качество, а не количество. Освен това са категорични, че нито един ръководител на лечебно заведение не би допуснал дадена медицинска дейност да се извършва от некомпетентно за нея лице.

Промените ще допринесат още и за спиране на нередни практики като тази болници да сключват договори с лекари само за да достигнат нужния брой за извършване на дадена дейност.

Ще позволят и на всеки управител на лечебно заведение сам да преценява необходимия брой специалисти, от които има нужда, за да извършва дадена дейност на съответното ниво. У нас нивата на компетентност за прилаганата медицинска помощ са три, като третото е най-високото и то се поддържа от големите държавни (университетски и областни) и частни болници.

Така дадена дейност ще може да се извършва и когато в болницата има назначени няколко лекари на половин щат например, което в момента от касата не се отчита по никакъв начин. Критерий за нея са назначените на пълен щат.

Болниците в България са разделени в три нива на компетентност според сложността на лечението, което осигуряват, обезпечеността с медицински кадри и апаратура. Третото ниво е най-високо и в него попадат големи държавни университетски и областни болници, както и най-големите частни. Второ и първо ниво са по-малките държавни, общински и частни болници.

Именно тях биха облекчили промените.

По-високото ниво на компетентност дава на болницата да извършва по-сложни манипулации и съответно да получава повече пари от НЗОК, съответно трябва да отговаря и на по-високи стандарти. Ако няма достатъчно специалисти или апаратура, болницата може да загуби договора си с касата и финансирането от нея по конкретна дейност.

В последните години това е често срещано в общинските болници.

Football news:

Denmark has an unusual coach-philosopher: he turned children's football around, looked for the principles of the national team with the former prime Minister
Football has become uninteresting. 60% of the time, players roll the ball in their own half. Honorary President of the Russian Federation Vyacheslav Koloskov shared his opinion about the entertainment of Euro 2020
Coach of Finland before Belgium: We can even take the first place in the group. Just fantastic
Atalanta can offer 20 million euros to Bologna for the defender of the Japanese national team Tomiyasu
De Bruyne, Eden Hazard and Witzel will start against Finland, Thorgan Hazard will not play due to injury
Chalhanoglu on Euro exit: Turkey has a young team, it will progress
Vladimir Petkovic: Switzerland is upset with third place. We can only wait