Bulgaria
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

ВАС остави ТЕЦ "Брикел" да замърсява Старозагорско

Свързваният с Ковачки ТЕЦ "Брикел" ще продължи да работи и дейността му не може да бъде спирана още много месеци, докато съдът окончателно не се произнесе по съществото на спора между държавата и централата: дали предприятието нарушава екологичните норми и замърсява прекомерно околната среда.

Върховният административен съд сега реши, че замърсяването не е ключово за обществото, а с много по-голяма важност е ТЕЦ-ът да работи. Според магистратите той е критично важен, а фатологията е, че "Брикел" произвежда около 1% от електроенергията в страната.

Излиза, че предприятие може да цапа дълго, докато чака съдебно произнасяне. А живеещите хиляди в региона (в област Стара Загора населението е над 300 хил. души) и тяхното здраве са по-маловажни от интереса на собственика и около 1300 работещи в централата.

А иначе около предприятието има и друга димна завеса - кой го притежава. От приватизацията през 2004 г. ТЕЦ "Брикел" се свързва с Христо Ковачки, въпреки че той никога не е бил пряк собственик. Според Търговския регистър формален собственик на централата е Bakkar Ltd от Великобритания, което се води на Рой Кенеди. През целите тези 18 години частен живот ТЕЦ-ът често е бил обект на критики за замърсяване. И явно без крайни мерки еконормите ще си стоят пожелателни за централата, особено ако политици, регулатори и магистрати насърчават бездействието.

Христо Ковачки заедно с Цветан Василев наддават с подставени представители в търга за приватизацията на ТЕЦ "Брикел" през 2004 г.

Христо Ковачки заедно с Цветан Василев наддават с подставени представители в търга за приватизацията на ТЕЦ "Брикел" през 2004 г.

Фотограф: Красимир Юскеселиев

Магистрати-енергетици

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в сряда окончателно отхвърли предварителното изпълнение на заповедта на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора от 29 юли за налагане на принудителна административна мярка - спиране на производството на "Брикел". Преди това Старозагорският административен съд също отхвърли незабавното спиране на дейността. Това означава, че докато съдът не се произнесе с окончателно решение по спирането на "Брикел", предприятието ще продължи да работи. А колко може да се забави делото зависи от същите съдилища, но обичайно две инстанции решаван за над половин година, а понякога и много повече.

Заповедта за спирането на предприятието е мотивирана с нарушения от страна на "Брикел" на изискванията на Закона за околната среда и условията в издаденото комплексно разрешително за упражняване на дейността. Цитира се и решението на Съда на ЕС от 12 май т.г., с което България бе осъдена за превишаване на нормите за серен диоксид именно в района на Гълъбово. С тези аргументи шефът на РИОСВ е мотивирал обществения интерес от предварителното изпълнение на заповедта за спиране на "Брикел", с което да се спре замърсяването на въздуха.

Тричленният състав на ВАС с председател Мариника Чернева и членове Стефка Кемалова и Диана Гърбатова (докладчик), обаче приема, че не може да обсъжда тези аргументи за високия обществен интерес от спирането на предприятието "защото обсъждането им е извън предмета на настоящия правен спор", който се ограничава само до "предварителното изпълнение на процесната заповед". "По всички посочени седем групи нарушения, които са подробно и детайлно описани в мотивите на атакуваната заповед, следва да се произнесе първоинстанционният съд при постановяване на решение по същество по основния спор", казва съдът.

Вече бившият премиер Кирил Петков обяви установените в "Брикел" нарушения като "умопомрачаващи", след като при посещението му в Гълъбово на 20 юли беше отчетено замърсяване със серен диоксид 15 пъти над нормите, както и емисии, излизащи от места, от където не се предполага да се изпускат такива.

По думите на бившия министър на околната среда Сандов "Брикетна фабрика" може да продължи да работи, както и да има топлоснабдяване в Гълъбово, ако се осигури пара от съседния ТЕЦ, което е възможно за броени дни.

Сандов допълни, че въпреки нарушенията на комплексното разрешително на ТЕЦ-а, както и системни нарушения за минал период от време, собствениците му не желаят и да модернизират предприятието. От 15 декември 2021 г. предприятието е с ново комплексно разрешително, по което трябва да работи на базата на най-добри налични техники. Това се установява с протокол от регионалната екоинспекция, като такъв протокол липсвал. "Дори само това условие е достатъчно, за да не работи това предприятие", казва Сандов.

Друг съществен проблем е, че централата трябва да работи с 80% въглища и 20% биомаса - реално слама. В отчетите му се твърди, че работи 50 на 50, като при проверка на място се установява, че използва 100% на въглища. Спорното използване на суровини поражда въпроси дали не се пести от скъпите квоти.

Съдът обаче нашироко се спира на аргументите на "Брикел" срещу спирането, които намира за основателни. На първо място, приема съдът, "Брикел" ЕАД е част от критичната инфраструктура на България и в този смисъл има "основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението". "Брикел" също така е в списъка на стратегическите обекти и дейности от значение националната сигурност, "което означава, че дейността на дружеството е от висок обществен интерес и съответно незабавното й преустановяване преди влизане в сила на процесната заповед би накърнила съществено този интерес".

На този фон съдът вади и един друг странен аргумент в подкрепа на тезата срещу предварителното изпълнение: "От значение в случая е и обстоятелството, че предварителното спиране дейността на "Брикел" би се отразило негативно върху важен държавен и обществен интерес, изразяващ се в това, че ще доведе до спад на нивото на язовир "Розов кладенец", който е обявен за защитена зона от министъра на околната среда и водите", се казва в мотивите на решението, без да се сочи каква е връзката. Това обстоятелство не фигурира нито в определението на Старозагорския административен съд, нито в в изложението на аргументите на двете страни. Язовирът се ползва за охлаждане на турбините на централите в региона, но не става ясно как спирането на един от ползвателите ще свали нивото.

Промяната около "Брикел"

Предстоящото затваряне на "Брикел" беше обявено след заседание на Министерски съвет на предишното правителство от преди няколко седмици и от изказвания на бившия министър на околната среда Борислав Сандов. Още преди месец Сандов подчерта, че предприятието осигурява около 1% от произведената електроенергия на България и затова затварянето му не може да застраши енергийната сигурност.

Изчисление на "Капитал" показва, че ТЕЦ-ът е допринесъл с 1-1.3% от цялата брутна електроенергия, произведена в страната през 2020 г и 2019 г. Дори и делът му в брутното производство на ток само от ТЕЦ е пренебрежимо малък в страната - под 3% на годишна база.

На 20 юли бившият премиер посети изненадващо ТЕЦ "Брикел"

На 20 юли бившият премиер посети изненадващо ТЕЦ "Брикел"

Фотограф: Правителствена пресслужба