Cyprus

To Τμήμα Δασών απαντά στην έκθεση του Γεν.Ελεγκτή

Ο έλεγχος που έκανε η Ελεγκτική Υπηρεσία για την εκμίσθωση κρατικής δασικής γης για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων στην Αγία Νάπα δεν είχε καμιά προστιθέμενη αξία και άρα δεν έπρεπε να γίνει, αναφέρει το Τμήμα Δασών σε απάντησή του στην ειδική έκθεση η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα χθες, σημειώνοντας ότι οι τρεις συστάσεις στις οποίες έχει προβεί η Ελεγκτική Υπηρεσία εφαρμόζονται από καιρού και ότι τα πάντα έγιναν με τη συνεργασία και καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Καλεί τον Γενικό Ελεγκτή να πει ξεκάθαρα «ποιος εκτρέφει τη διαφθορά και με ποιο τρόπο, διότι πίσω από την εφαρμογή των πολιτικών της όποιας Κυβέρνησης βρίσκονται στελέχη υπηρεσιών, το όνομα των οποίων με τέτοιες παρεμβάσεις σπιλώνεται ατεκμηρίωτα και άδικα».

Το πρώτο θέμα που εγείρεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, «είναι θέμα για τον ίδιο τον Έλεγχο. Διεξάχθηκε ένας έλεγχος που, όπως επεξηγείται πιο κάτω, δεν είχε καμιά προστιθέμενη αξία και άρα δεν έπρεπε να γίνει».

«Οι 4 από τις 5 εκμισθώσεις έγιναν το 1981-82 στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός καθόλα νομότυπου Σχεδίου για επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της καταστραφείσας από την τουρκική εισβολή του 1974 οικονομίας και αφορούσε εκτοπισμένους ξενοδόχους. Οι Συμβάσεις πρέπει να κριθούν με τα τότε νομικά και άλλα δεδομένα και όχι με τα σημερινά», σημειώνεται.

Τίθεται το ερώτημα «πού ήταν η Ελεγκτική Υπηρεσία όταν υπογράφονταν οι Συμβάσεις και τα τελευταία 40 χρόνια»; Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, «δεν υπάρχουν συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή για τον τερματισμό ή την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων και γενικά για το χειρισμό των εν λόγω Συμβάσεων».

Ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής, αναφέρεται, «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι νομικά κωλύματα “ενδεχομένως να καθιστούν πολύ δύσκολη, αν όχι και αδύνατη, την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων σε αγοραίες αξίες”».

Εμείς, συνεχίζει η ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, «τον είχαμε ενημερώσει σχετικά και τον είχαμε πληροφορήσει ότι τα πάντα έγιναν με τη συνεργασία και καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας». «Και ακριβώς είναι εδώ που γεννιέται και το θέμα αν έπρεπε να διεξαχθεί ο έλεγχος. Γιατί λοιπόν προχώρησε σε ένα έλεγχο που εξ αρχής ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία»;

Προστίθεται ότι «στην υπό αναφορά έκθεση αναφέρεται επί λέξει ότι “Σκοπός του ελέγχου ήταν να καταδειχθούν οι αδυναμίες παλαιότερων συμβάσεων, ώστε να εξαχθούν εισηγήσεις για βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου”. Γεννιόνται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα».

«Πώς είναι δυνατό να εξετάζονται συμβάσεις που υπογράφτηκαν προ τεσσαρακονταετίας και διέπονταν από το τότε νομικό πλαίσιο και να μιλάμε για βελτίωση του σημερινού νομικού πλαισίου; Ήταν αντιπροσωπευτικό να εξετασθούν οι εκμισθώσεις που έγιναν στο πλαίσιο ενός Σχεδίου πριν από 40 χρόνια για να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο; Γιατί δεν εξετάσθηκαν πρόσφατες εκμισθώσεις; Ή τουλάχιστον γιατί δεν εξετάσθηκαν και πρόσφατες εκμισθώσεις;», διερωτάται το Τμήμα Δασών.

Αναφέρεται επίσης ότι «ο Γενικός Ελεγκτής έχει προβεί σε τρεις συστάσεις, οι οποίες ήδη εφαρμόζονται από καιρού». Τίθενται τα ερωτήματα «γιατί λοιπόν δεν έγινε αναφορά στις πρόσφατες Συμβάσεις; Μήπως αν προχωρούσε στην εξέταση των πρόσφατων Συμβάσεων θα καταδεικνυόταν ότι ο έλεγχος του δεν θα είχε ουσία»;

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών «τα ευρήματα της Έκθεσης βρίθουν λαθών και ανακριβειών και τα ίδια». Προς αυτό γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι «αναφέρεται σε εκμίσθωση για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, χωρίς ποτέ να έχει γίνει καμιά τέτοια εκμίσθωση».

«Προχειρότητα καταδεικνύεται και στους υπολογισμούς που προβαίνει για τον καθορισμό των μισθωμάτων αφού αγνοεί και παραγνωρίζει το γεγονός ότι με τη λήξη των Συμβάσεων όλες οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις επί του μίσθιου θα περιέλθουν στην κυριότητα του κράτους. Εισηγείται για τον υπολογισμό του μισθώματος την εφαρμογή του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Τροποποιητικό) (Αρ. 4) Νόμο αρ. 83(Ι)/2010», προστίθεται. Σημειώνεται ότι «ο καθορισμός των μισθωμάτων των Συμβάσεων του Τμήματος Δασών γίνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως το αρμόδιο Τμήμα και υποδεικνύεται ότι ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με αυτό το Νόμο».

«Γιατί λοιπόν δεν έγινε εξακρίβωση ενός τόσο απλού θέματος;», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Δασών. Προστίθεται ότι προκαλεί «αλγεινή εντύπωση η καθαρά πολιτική τοποθέτηση του ίδιου του Γενικού Ελεγκτή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εκτρέφεται η διαφθορά».

«Ο Γενικός Ελεγκτής θα πρέπει ξεκάθαρα να πει ποιος εκτρέφει τη διαφθορά και με ποιο τρόπο, διότι πίσω από την εφαρμογή των πολιτικών της όποιας Κυβέρνησης βρίσκονται στελέχη υπηρεσιών, το όνομα των οποίων με τέτοιες παρεμβάσεις σπιλώνεται ατεκμηρίωτα και άδικα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years