Czech Republic

Agentura Reuters spojila síly s Googlem, bude nabízet obsah na News Showcase

News Showcase je novı produkt spoleènosti Google, ta si od nového produktu slibuje platformu pro dostupné a kvalitní zprávy.

Agentura Reuters uvedla, že bude uživatelùm Googlu zprostøedkovávat nejdùležitìjší zpravodajství dne z oblasti politiky, sportu a dalších zpráv. Obsah bude dennì upravován a vybírán redakèním tımem. Ten se také postará o aktualizace zpráv.

„Reuters se zavázala vyvíjet nové zpùsoby poskytování pøístupu k dùvìryhodnım, kvalitním a spolehlivım zprávám,“ uvedl Eric Danetz z agentury Reuters. 

Podle nìj to nikdy nebylo dùležitìjší, než právì teï. „Jsme potìšeni, že se mùžeme jako první pøipojit ke Google News Showcase,“ dodal ještì Danetz.

Obsah zpráv bude dostupnı uživatelùm Googlu v nìkolika následujících mìsících. Zprávy od agentury Reuters jsou k dispozici také v Google New, Discover a Google Assistant.

Football news:

Font ruled out buying Holand or Mbappe in the summer: To say the opposite is to lie to Barca fans
Sporting extended the contract with coach Amorim until 2024. The club leads Portugal by a 12-point margin
Moreno has scored Villarreal's last 5 goals in La Liga. Best result at the club since Bakambu in 2017
Schalke have not won 10 matches and are last in the Bundesliga. They have 10 points in 24 games
Monchi apologized to Koeman for calling him a whiner. He also apologized to Messi
A player from the 3rd division of Guatemala was disqualified for 5 years for hitting a referee in the face
Benzema can play with Atletico. He returned to the general group of Real Madrid