Czech Republic

Babiš by podle většiny neměl být hlavní tváří očkování, vyplývá z průzkumu. Lidé také chtějí možnost výběru vakcíny

Babiš na konci prosince oznámil, že na oèkování v Èeské republice bude jako koordinátor dohlížet on sám. Podle 60 procent Èechù by ale premiér hlavní postavou vakcinace být nemìl. Opaèný názor má 22 procent dotázaných. Necelá pìtina lidí se pak nedokázala pøiklonit ani k jednomu názoru.

Dvì tøetiny lidí se domnívají, že by mìla existovat možnost vybrat si vakcínu. Pouze 12 procent veøejnosti míní, že taková volba být nemá. V Èesku se oèkuje vakcínou od firem Pfizer a BioNTech a látkou od spoleènosti Moderna. Poèítá se také s vakcínami od firmy Astra Zeneca, která zatím není pro použití v EU schválena.

Èeši se ale rozcházejí v názoru na to, zda by mìlo být cestování do zahranièí umožnìno pouze naoèkovaným lidem. Souhlasí s tím 39 procent dotázaných, proti je 43 procent respondentù.

Oèkovat proti nemoci covid-19 by se nyní nechalo 58 procent lidí, a to hlavnì kvùli strachu o zdraví nejbližších. Zhruba ètvrtina oslovených by si vakcínu aplikovat nenechala vìtšinou proto, že jí nedùvìøuje. Procento dotázaných už injekci dostalo.

Pøístup kabinetu k oèkování vnímá podle výsledkù prùzkumu pozitivnì ètvrtina oslovených lidí, naopak negativnì ho hodnotí skoro polovina respondentù. Dvì tøetiny dotazovaných také uvedly, že se setkaly s dezinformacemi ohlednì oèkování.

Prùzkum se uskuteènil od 16. do 19. ledna, zúèastnilo se ho 1011 lidí.

Football news:

The modern top-match of the Premier League is a pressing battle (but not a show). Tuhelj and Solskjaer again proved it
Manchester United will ask for Lingard 20+ million pounds. He may be included in the transfer of Rice
Manchester United and Leeds are Interested in 30-year-old defender Torino Nkulu
The only time he got mad at me was when I put the kettle whistle on the tailpipe of his car. English coach Glen Roeder has died
Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate