Czech Republic

Bolivijský politik vyzval voliče, ať ho přijdou urazit. Situace se zvrtla

Pumari usiloval po boku prezidentského kandidáta Luise Fernanda Camachoeho, pøezdívaného bolivíjskı Bolsonaro po brazilském pravicovém prezidentovi, o pozici viceprezidenta. Nepodaøilo se jim ale získat dostatek hlasù a volby vyhrál levicovı ekonom Luis Arce, kandidát socialistické strany uprchlého exprezidenta Eva Moralese. 

Arceho vítìzství potvrzeno

Bolivijská ústøední volební komise dokonèila sèítání hlasù a potvrdila, že v nedìlních prezidentskıch volbách vyhrál Luis Arce. Dostal 55,1 procenta hlasù, takže se nemusí konat druhé kolo.

Po prohøe se bıvalı odborovı pøedák rozhodl dokázat volièùm, že není zbabìlec. Vyzval ty, kteøí jej kritizovali na sociálních sítích, aby se s ním sešli na námìstí ve mìstì Potosí a své vıtky mu øekli pìknì od plic.

Více než sto lidí se skuteènì shromáždilo. Rozhnìvanı dav zaèal na politika s vıkøiky „zrádce“ a „zaprodanec“ házet rajèata a mince. Pumari se musel za pomoci policie uchılit do bezpeèí blízké katedrály.

Podle stanice Deutsche Welle mu volièi vyèítali, že spolu s Camachoem rozdìlili hlasy, které mohly pøipadnout hlavnímu protikandidátovi Arceho, exprezidentovi Carlosi Mesovi.

Volièe zøejmì rozhnìvala i audionahrávka, na níž Pumari údajnì požaduje po Camachovi úplatek ve vıši 250 tisíc dolarù za to, že bude jeho viceprezidentem. Pumari nahrávku oznaèuje za manipulaci.

Pumari patøil mezi jedny z vùdcù masivních demonstrací proti exprezidentovi Moralesovi, které probìhly v minulém roce. Nepokoje vypukly kvùli vısledkùm prezidentskıch voleb, v nichž podle volebního soudu zvítìzil už v prvním kole Morales. Podle kritikù byly volby zfalšované. Støety Moralesovıch pøíznivcù a odpùrcù si vyžádaly pøes tøicet tisíc obìtí.

Oèekávané nepokoje po nedìlních volbách nakonec neprobìhly. Mesa uznal porážku. Acremu poblahopøála i prozatímní prezidentka Jeanine Áòezová, která patøí k èelním Moralesovım kritikùm.

Football news:

Andrej Kanchelskis: Pogba keeps talking about leaving Manchester United. Just go away, no problem
Merson on Kane: there is No other player like that in the world. Messi is only a tenner. And Harry is already playing like de Bruyne
Ajax overloaded the young Williams and was sharper before Onana's mistake. Liverpool were helped by Klopp's original half-time decisions
Messi was fined 600 euros for a shirt in memory of Maradona, Barca-350 euros
Zidane will not be sacked. Real Madrid have full confidence in him (As)
Zidane's future at Real Madrid is in question. The coach is not as confident as before (Marca)
Marcel Villas-Boas has snapped a record 13-game losing streak in the Champions League. And for the first time I scored in this draw