Czech Republic

Brno nastřílelo sedm gólů, zvítězila i Dukla, zato Žižkov nečekaně ztratil

Brno v soutìžním utkání zaznamenalo sedm branek poprvé od øíjna 2010, kdy ještì v nejvyšší soutìži doma rozdrtilo Slovácko 7:0. Na Strahovì se blıskl hattrickem Èermák, dvì branky vstøelil Pachlopník. Zbrojovka navázala na minulou vysokou vıhru 6:1 nad Žižkovem a pøipsala si ètvrtı triumf po sobì.

K prvnímu místu, které jako jediné znamená automatickı postup do nejvyšší soutìže, však mají nadále blíž Pardubice. Vıchodoèechùm staèí bez ohledu na vısledky Brna vyhrát dva z posledních tøí zápasù. Zbrojovka si už døíve zajistila minimálnì druhé místo, které stejnì jako tøetí pøíèka zajišuje úèast v baráži o první ligu, pokud na ni tedy dojde.

Boj o tøetí pozici se zúžil na dva kluby - Duklu a Hradec Králové. Vıraznì blíž jsou k ní Pražané, kteøí mají dvì kola pøed koncem na ètvrté Vıchodoèechy k dobru pìt bodù. Dukla sice na pùdì nováèka Líšnì po poloèase prohrávala 1:2, ale po zmìnì stran stav otoèila. Vítìznı gól vstøelil v 82. minutì Jakab. Tım z Julisky naplno bodoval popáté za sebou.

Hradec doma s Ústím nad Labem rozhodl o vıhøe 1:0 dokonce až v 88. minutì, kdy se prosadil støídající Král. Jihlavì už k udržení nadìje na tøetí místo nestaèil ani domácí obrat proti Prostìjovu a vítìzství 3:2. Šanci na barហdefinitivnì ztratil také Žižkov, kterı potvrdil pokles formy a doma neèekanì podlehl Vlašimi 0:1.

Vzhledem k vıskytu koronavirové nákazy v prvoligové Karviné není jisté, že se barហo nejvyšší soutìž odehraje. Pokud by se nadstavbová skupina o záchranu, v níž Slezané bojují o udržení, nemohla dokonèit, podle aktuálních øádù by postoupil mezi elitu jen vítìz druhé ligy a barហby se zrušila.

Ligová fotbalová asociace, která øídí v Èesku profesionální soutìže, se zatím k situaci blíže nevyjádøila. Pouze odložila všechny tøi dnešní zápasy prvoligové skupiny o záchranu na neurèito.

Vısledky 28. kola druhé ligy: Hradec Králové - Ústí nad Labem 1:0 (0:0), Jihlava - Prostìjov 3:2 (0:1), Líšeò - Dukla Praha 2:3 (2:1), Vyšehrad - Brno 2:7 (0:2), Žižkov - Vlašim 0:1 (0:0).

KLUBZVRPSB

Góly:
49. Klobása
75. Mikuš
81. Ritter

Góly:
34. Zapletal
64. Stáòa

Sestavy:
Lancman – T. Svoboda (69. Javùrek), Køišál, Pojeznı (46. Diouf), F. Novotnı – Fortelnı, Lacko – Mikuš, Zoubele (C) (69. Ritter), Smejkal (46. Jakub Rezek) – Klobása (83. Koubek).

Sestavy:
Mucha – Støíž (85. Lachman), Schuster, Machynek, Lutonskı – Zapletal, Slamìna, Pernackyj (85. Ircing), Šteigl (68. Kováø) – Píchal (58. Stáòa), Koudelka (C).

Náhradníci:
Veselı – Diouf, Koubek, Jakub Rezek, Dau, Javùrek, Ritter.

Náhradníci:
Bréda – Ircing, Stáòa, Kováø, Lachman.

Žluté karty:
80. Diouf

Žluté karty:
58. Píchal, 77. Koudelka, 88. Kováø

Rozhodèí: Cieslar – Mikeska, Klupák

Poèet divákù: 549

Pøejít na on-line reportáž

Sestavy:
Vízek – Donát (73. Král), Martinec, Zbrožek, Urma – Jukl (82. Soukeník), J. Rada (50. Firbacher) – Samko (50. Kateøiòák), Vlkanova (C), Ch. Frıdek (46. Šípek) – Prekop.

Sestavy:
J. Plachı – Hudec, Pimpara, Chodora, Drame – Bassey (89. P. Škoda), Èernı (82. M. Bílek), Èièovskı (78. Kunc), M. Valenta, Prošek – L. Matìjka.

Náhradníci:
Ottmar – F. Èech, Firbacher, Kateøiòák, Král, Soukeník, Šípek.

Náhradníci:
Tvrdoò – M. Bílek, P. Škoda, Kunc, Zùza, Bechynì.

Žluté karty:
57. Jukl

Žluté karty:
53. L. Matìjka

Rozhodèí: Petøík – Paták, Dobrovolnı.

Pøejít na on-line reportáž

Góly:

Góly:
78. V. Svoboda

Sestavy:
Švenger (C) – Øezáè, Súkenník, Bøezina, Dudl – Nešickı, Batioja (83. Antl), Bazal (64. Jaroslav Diviš) – Urbanec (75. Bezdièka), Egidio (83. Szotkowski), Nabijev (75. Halgoš).

Sestavy:
Øehák – D. Hašek, J. Štochl, Broukal – Mil. Kadlec, P. Breda, Janda (C) (75. Frizoni), Blecha, V. Svoboda – Záviška (75. Diamé), Vrána (85. Bièištì).

Náhradníci:
Hrubeš – Tusjak

Náhradníci:
Baèkovskı – Sváta, Vedral, Le Tuan.

Žluté karty:
30. Bøezina, 66. Jaroslav Diviš

Žluté karty:
36. D. Hašek

Rozhodèí: Dubravskı – Mojžíš, Bureš

Poèet divákù: 613

Pøejít na on-line reportáž

Góly:
50. Èvanèara
89. Zinhasoviæ

Góly:
30. Pachlopník
34. Jakub Šural
47. Pachlopník
54. Ad. Èermák
71. Hladík
74. Ad. Èermák
79. Ad. Èermák

Sestavy:
Otáhal – Šandera, Nitrianskı, Kodr, T. Jablonskı – M. Èernı (C), Suchan – Laòka (68. Vejvar), V. Mareš (46. Alexandr), Pouèek (46. Drobílek) – Èvanèara (68. Zinhasoviæ).

Sestavy:
Šustr – Bariš (75. Eismann), Dreksa (C), Jakub Šural, Štepanovskı – Vanìk (72. M. Vintr), Ad. Èermák, J. Sedlák, Pachlopník – Hladík (75. M. Sedlák), Rùsek (72. Šumbera).

Náhradníci:
Babka – Drozda, Drobílek, Alexandr, Vejvar, Kokoroviæ, Zinhasoviæ.

Náhradníci:
Krška, M. Vintr, Šumbera, M. Sedlák, Eismann, Endl.

Žluté karty:
52. Drobílek, 62. Šandera

Žluté karty:
59. Bariš

Pøejít na on-line reportáž

Góly:
21. Rolinek
44. Kuèera

Góly:
37. Doumbia
71. Fábry
82. Jakab

Sestavy:
Halouska – Jeøábek, Hlavica (C), O. Ševèík, Bednáø – Kuèera (85. Chládek) – O. Vintr (46. Vasiljev), Demeter (72. Matocha), Minaøík (68. Málek), Rolinek (85. Fila) – Zikl.

Sestavy:
F. Rada – Dancák, Piroch (68. Fábry), Jakab – Kozma, Daniel Tetour (C), Doumbia, D. Souèek (86. Kova¾), Preisler (86. Ullman) – Lukáš Holík (85. Fišl), Ayong (46. Hadašèok).

Náhradníci:
Vítek – Chládek, T. Machálek, Matocha, Fila, Málek, Vasiljev.

Náhradníci:
M. Hruška – Fábry, Kova¾, Fišl, Ullman, Hadašèok, Seung Bin.

Žluté karty:

Žluté karty:
73. Dancák

Rozhodèí: Hocek – Blažej, Vaòkát

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record