Czech Republic

Čelůstkovi návrat na San Siro zhořkl. Všechny nás to mrzí, řekl po prohře

„Od zaèátku jsme vìdìli, že to bude nároènı zápas, bohužel... Všechny nás ten vısledek mrzí, dal se udìlat lepší,“ øekl klubovému webu.

Èelùstka se stihl na velkı zápas uzdravit, vyléèil svalové zranìní z mezistátního utkání ve Skotsku pøed dvìma tıdny. Trenér Kotal vìøil, že s Davidem Lischkou vytvoøí kvalitní stoperskou dvojici, jenže...

Tøi inkasované góly tomuto duu nedìlají dobrou reklamu. První branka navíc padla po Lischkovì chybì, pøi druhé se zase zdálo, že se Èelùstka špatnì domluvil s gólmanem Milanem Heèou.

„Škoda, že jsme je individuální chybou nechali otevøít skóre, ale to se stává,“ komentoval Èelùstka první gól, kterı zaznamenal Brahim Díaz po Lischkovì ztrátì. „Do pøestávky jsme s nimi hráli ještì otevøenì, i zaèátek druhé pùle byl podle mì v pohodì, než jsme dostali druhou branku. Potom se na to už blbì reagovalo.“

Brankáø Heèa se stoperem souhlasil: „Druhı gól nás definitivnì uzemnil.“

Vstøelil ho po parádní šajtli obránce Dioga Dalota støídající forvard Rafael Leao, jemuž Heèa nedlouho pøedtím zlikvidoval velmi dobrou šanci. Pøedtím dokonce èelil penaltì Zlatana Ibrahimovièe, kterı však místo zvıšení na 2:0 napálil bøevno.

„Øíkal jsem si, že mu to chytnu,“ pravil Heèa. „Je to tak kvalitní hráè, že je jedno, kam to kopne, skoro vždycky dá gól. Naštìstí mu to tam nepadlo, ale nakonec nám to k nièemu nebylo,“ litoval.

A co podle nìj ještì zápas, po nìmž jsou sparané na dnì své tabulky Evropské ligy se skóre 1:7, rozhodlo?

„Domácí byli strašnì silní na balonu a ukázali svou obrovskou kvalitu. Rozhodovalo to, že milánští se dokázali dostávat ze situací, kdy byli pod tlakem, a pak nás pøeèíslit. To byly ty klíèové momenty,“ prohlásil Heèa.

Vzhledem k tomu, že se kvùli koronavirovım opatøením v zemi stále nehraje domácí nejvyšší soutìž, èeká sparany pøíští duel opìt v Evropské lize: ve ètvrtek se v Glasgow støetnou se Celtikem a vzhledem k situaci ve skupinì už potøebují bodovat.

„Teï máme další velkou zkušenost s velkım pohárovım zápasem, musíme si z toho vzít ponauèení, nìjaká pozitiva. Podíváme se na to ještì jednou a budeme se snažit v pøíštích zápasech zkušenosti z prvních dvou zápasù uplatnit,“ dodal Èelùstka.

Football news:

Steve McManaman: Real Madrid are an aging team. They need new players if they want to reach their previous heights
ISCO could move to Sevilla in January. Lopetegui is personally Interested
Bilyaletdinov about the Champions League: Loco can leave the group. Unmotivated Bayern can be beaten in the 6th round
Zlatan Ibrahimovic: I Thought about retiring, but I wanted to change the mentality of Milan
Vasco da Gama sports Director: Balotelli will be like Maradona for us
Real Madrid won't buy Mbappe in the summer of 2021 due to the crisis (Le Parisien)
Ibra scores in 39, Buffon drags in 42, Ronaldo has no plans to finish. Is football really getting old?