Czech Republic

Čtyřboby mají v úvodu Světovém poháru kvůli pandemii smůlu, nevyjedou

Upravenı Svìtovı pohár odstartuje 21. listopadu v lotyšské Siguldì, kde už aktuálnì èeská reprezentace trénuje, a o tıden pozdìji se tam pojede druhı závod.

Stejnı scénáø bude 12. a 19. prosince následovat v Innsbrucku. Po vánoèní pauze bude elitní seriál pokraèovat 9. prosince v nìmeckém Winterbergu, kde je zatím úèast ètyøbobù otevøená.

Ve ètyøbobech letos v únoru posádka pilota èeského pilota Dominika Dvoøáka obsadila šesté místo na mistrovství svìta a postarala se o nejlepší èeskı vısledek v historii šampionátù. V koneèném poøadí SP skonèil Dvoøák devátı ve dvojbobech a sedmı ve ètyøbobech.

Football news:

Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro
Gerard Pique: I always dreamed of becoming President of Barca, but I don't know if it will happen
Rejoice and enjoy life in this mediocre time. Remember the great phrases Maslachenko-join
Ex-Manchester City defender Lescott has resumed his career with racing Murcia of the Spanish 4th division
Lampard on Chelsea vs Tottenham match: We are fighting for leadership, the game will be important. But there is still a long way to go