Czech Republic

Do dvou týdnu vznikne přehledný web o opatřeních. Feri se dohodl s Babišem

O vzniknutí webovıch stránek v pátek Feri jednal s premiérem Andrejem Babišem a vládním zmocnìncem pro informaèní technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou.

„Podaøilo se mi pana premiéra pøesvìdèit. Do 14 dnù by mìl vzniknout jednotnı vládní web, kde budou shrnuta všechna opatøení a budou lidskou øeèí vysvìtlena,“ øekl Feri. 

Mrzí jej to, že stránky vzniknou až více než pùl roku po vypuknutí epidemie v Èeské republice a že podle nìj musela premiéra k tomuto kroku pøesvìdèit opozice. „S panem Dzurillou zaèneme spolupracovat a web do dvou tıdnù pøipravíme,“ dodal Feri.

Schùzka se uskuteènila den poté, co pøedseda vlády podpoøil pøi snìmovních interpelacích Feriho námìt, aby vláda vysvìtlovala opatøení k omezení šíøení covidu-19 srozumitelnou formou. Pozdìji v tiskové zprávì Feri doplnil, že by mìlo jít o celı systém, kterı propojí jednotlivé resorty s komunikaèním tımem.

„Nebude se jednat pouze o web, ale o celı systém, kterı propojí jednotlivé resorty s komunikaèním tımem. Ten pak bude schopnı relevantnì odpovídat na konkrétní dotazy. Nesmí vzniknout další call centrum, kde budou bezradní operátoøi, kteøí nebudou umìt odpovìdìt na konkrétní dotazy,“ doplnil v tiskové zprávì poslanec.

Babiš ve ètvrtek pøipustil, že komunikace záležitostí kolem nového typu koronaviru je slabá stránka vlády, spìje však podle nìho k lepšímu. Jako pøíklad uvedl twitterové pøíspìvky ministra zdravotnictví Romana Prymuly, kterého ale v pátek po støedeèní schùzce v restauraci vyzval k rezignaci. 

Feri o novıch mimoøádnıch opatøeních vyhlašovanıch vládou i dalších tématech tıkajících se koronaviru pravidelnì informuje na svém instagramovém úètu. Opozice vládu kvùli zpùsobu komunikace ohlednì koronaviru kritizuje delší dobu.

Máte pøehled v tom, jaká opatøení proti koronaviru právì platí a co znamenají?

Football news:

Andrej Kanchelskis: Pogba keeps talking about leaving Manchester United. Just go away, no problem
Merson on Kane: there is No other player like that in the world. Messi is only a tenner. And Harry is already playing like de Bruyne
Ajax overloaded the young Williams and was sharper before Onana's mistake. Liverpool were helped by Klopp's original half-time decisions
Messi was fined 600 euros for a shirt in memory of Maradona, Barca-350 euros
Zidane will not be sacked. Real Madrid have full confidence in him (As)
Zidane's future at Real Madrid is in question. The coach is not as confident as before (Marca)
Marcel Villas-Boas has snapped a record 13-game losing streak in the Champions League. And for the first time I scored in this draw