Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hra o trůny v Gironě: nejhezčímu fotbalu ve Španělsku šéfuje ten druhý Guardiola

Ne, Girona nikdy nebyla vyloženì fotbalovım mìstem, pøesto i jí poslední vıkony místního klubu, kterı roky pøežíval v nižších soutìžích, mimoøádnì zachutnaly.

Divíte se, když fotbalisté pøed víkendem poprvé vystoupali na první místo La Ligy?

Jsou dvaaètyøicátım klubem, kterému se to v historii soutìže povedlo. Pøed Realem Madrid, s nímž se v sobotu veèer støetnou v pøímém souboji, stejnì jako pøed Barcelonou èi Atlétikem, které èervenobílému tempu v úvodu sezony jednoduše nestaèí.

„Aktuálnì hrají nejlepší fotbal ve Španìlsku,“ chválil Ramon Terrats z Villarrealu, jenž proti rozjetému soupeøi narazil ve støedu jako poslední (1:2).

Girona má po osmi kolech bilanci sedmi vıher a jedné remízy, nastøílela osmnáct branek, což je spoleènì s Barcelonou, katalánskım rivalem, nejvíc v celé soutìži. Pøi letmém pohledu na tabulky všech evropskıch top soutìží má dosud i nejvyšší poèet bodù.

Trenér Míchel vede fotbalisty Girony od dob, kdy byla ve druhé lize.

„Uvìdomujeme si, že tohle není bìžnı stav,“ kıvne Aleix García, jedna z opor tımu. O to víc však souèasnımi úspìchy ožilo celé mìsto. Vždy i místní deník Diari de Girona jako by se v posledních dnech promìnil na fotbalovı magazín, kterı vzletnımi vırazy vyzdvihuje neèekanou jízdu.

Ještì pøedloni pøece Girona pùsobila ve druhé lize a v minulé sezonì skonèila coby nováèek na desátém místì, naèež pøišla o ètyøi nebo pìt borcù ze základní sestavy. Také proto se toužila v aktuálním roèníku hlavnì v klidu zachránit, což rázem vypadá jako tutovka.

„Potøebujeme ale udržet koncentraci i dobrou vıkonnost. Nezapomeòte, že tohle je teprve naše tøetí sezona mezi elitou – a to jsme v té druhé sestoupili,“ zmínil Pere Guardiola, mladší bratr slavného trenéra Pepa, kterı je šéfem klubu a od roku 2017 i jedním z jeho spolumajitelù.

Témìø polovinu akcií drží nadnárodní kolos City Football Group, kterı ovládá anglickı Manchester City a má podíl v dalších jedenácti klubech po celé zemìkouli.

Taty Castellanos ze Girony slaví gól proti Realu Madrid.

I díky tomu se nemusí Girona strachovat o ekonomickou stabilitu a soustøedí se na vize a cíle, které aktuálnì plní silnì nadplán. Za svìží ofenzivní fotbal slyší chválu a sklízí obdiv.

„Momentálnì si navíc užíváme luxusní chvíli, kdy náš zápas s napìtím oèekává celı svìt. Co víc si pøát?“ pøidal pøed sobotním duelem s Realem trenér Míchel, kterı je u tımu od druhé ligy.

Pro Gironu to bude zápas za odmìnu, a protože v dubnu stejného soupeøe doma smetla 4:2, rozhodnì se nemusí bát. Tehdy zazáøil ètyømi góly argentinskı útoèník Castellanos, kterı mezitím odešel do italského Lazia. Nyní bude Girona spoléhat zejména na produktivní ukrajinské duo Dovbyka s Cygankovem èi mladého Brazilce Savia, kterého srovnávají s Viníciusem.

„Hlavnì si musíme zachovat naši identitu,“ pøesvìdèuje kouè.

Pak i Real mùže mít v Gironì opìt problémy.