Czech Republic

Husovu kázání bychom rozuměli, i jeho vulgarismům, říká etymolog Rejzek

Napsal jste knihu o lidové etymologii. Mùžete ten pojem vysvìtlit?
Lidová etymologie je založená na tendenci mluvèích pøizpùsobovat si slova, která jim jsou neznámá. Oni vlastnì slyší slovo, které si nedokážou zaøadit – nejèastìji to bývají slova cizí –, a pokud mají pøíležitost, pak si ho „pøitáhnou“ k nìjakému èeskému slovu. Nìkdy zmìní jeho formu, ale nìkdy ji ani mìnit nemusejí. Tøeba když vìtšina lidí uslyší slovo høbitov, pøedpokládá, že to souvisí se slovem høbít. Pøitom to slovo ve skuteènosti vzniklo ze staronìmeckého frīthof, které pøešlo do èeštiny, a protože èeština až do 14. století nemìla f, bylo pøejato v podobì bøitov. A blízkost tohoto slova se høbít byla tak svùdná, že mluvèí si výslovnost pøizpùsobili a jednoduchým pøesmykem a pøidáním h vznikl høbitov. Takových pøípadù existuje spousta. 

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December