Czech Republic

Jedna Ďatelinkova chyba. A zápasník Vémola ho po dvou minutách uškrtil

Nervozita? Nezkušenost? Mládí? Tlak?

Èím si vysvìtlit, že Milan Ïatelinka už po pár sekundách vyslal do vzduchu rozvláènı kop, po nìmž se Vémola okamžitì vrhl po strhu a hodil s ním o zem?

„Štve mì to, jsem zklamanı! Protože taktika byla pøesnì taková, abych nekopal. A první, co udìlám... Zdálo se mi, že to mìl odkryté. Ale mùžu øíct, že tlak mì vùbec nedostal, já si tu chvilku slávy užíval. Prohra s tlakem nemá nic spoleèného, Karel je v takové pozici lepší, má to nadrilované,“ nabídl svùj pohled Ïatelinka.

Takzvanı high-kick se stal slovenskému zápasníkovi osudnım. Od té chvíle se - jak bıvá Vémolovou tradicí - ze zemì nezvedl. Ze zaèátku se vcelku úspìšnì bránil, dokonce rozdal nìkolik bolestivıch úderù loktem a zpùsobil Vémolovi krvavé zranìní na pravém oku.

Jakmile však Ïatelinka nabídl Vémolovi záda, byl konec. V jednom momentì rozhodèímu ukázal zdviženı palec na znamení, že je v poøádku, v druhém odklepal.

MMA zápasník Karlos Vémola škrtí Slováka Milana Ïatelinku.

„Milanovi trenéøi udìlali chybu, zápas se mnou domluvili moc brzo. A jedno mì v kleci pøekvapilo,“ øekl Vémola. „Mùj trenér André Reinders mi øíkal: Uvidíš, zaène zápas kopem. Odpovídal jsem mu, že nemùže bıt takovı blázen, on si za tím stál, takže jsme pøesnì tohle cvièili dokola a dokola. Když to Milan opravdu udìlal, blesklo mi to všechno hlavou. Pak to bylo od zaèátku do konce v mé režii.“

Z Èeska ani Slovenska už ne, Vémolu vyzve o titul zahranièní soupeø

Vémola v sobotu v Brnì zapsal ètvrtou vıhru v øadì. V øíjnu porazil Nora Robertsena, v prosinci Èecha Mikuláška a Francouze Lohorého. Teï mìl proti Ïatelinkovi obhajovat pás šampiona støední váhy, ale protože v pátek o 0,6 kilogramu pøevážil striktní limit 83,9 kilo pro titulové duely, organizace mu pás musela odebrat.

A ani pøes vítìzství ho získat nemohl. Co dál? Prokazuje se, že na domácí scénì neexistuje nikdo, kdo by s ním mohl vyrovnanì soupeøit.

„Ano, pár klukùm z Èeska a Slovenska jsme dali šanci, oni zjistili, že Karlos je svìtovı. Musíme jeho sílu respektovat, momentálnì tu nemá relevantního soupeøe. Dnešním dnem pro nìj tedy ve støední váze na dlouhou dobu skonèily zápasy s domácími borci,“ prozradil promotér Ondøej Novotnı.

Až pøíštì Vémola pùjde o titul støední váhy, mìl by dle plánù nastoupit proti zahraniènímu soupeøi. Ještì pøedtím by si ovšem mohl støihnout duel s nìkım v domluvené, vyšší váze.

A proè vùbec v pátek neudìlal váhu? Èeskı zápasník to prozradit nechtìl a jen øekl: „Víte, že jsem profík nebo se snažím. Tøicet let shazuji do váhy a nikdy se mi to nestalo. Všichni, co mì kritizujete, sáhnìte si do svìdomí. Osmdesát procent lidí v Èeské republice má problémy s váhou. Omluvit bych se tak chtìl jen... Nikomu! Jenom Ïatlovi.“

Zároveò mu jako revanš nabídl odvetu, to nicménì promotér Novotnı ještì v kleci rezolutnì odmítl.

Vyhrála i Pudilová èi Lohoré, bonus pro Szabovou

Svùj zápas na turnaji Oktagon 22 vyhrála i nejlepší Èeška Lucie Pudilová. Pøijala ho jen tøi dny pøed konáním, nad Finkou Maiju Suotamaovou vyhrála jednoznaènì na body.

Skvìlou vıhru si pøipsala i Slovenka Lucie Szabová. Po minutì a pùl prvního kola nohou knokautovala Christinu Netzaovou z Øecka. Taky za to dostala bonus veèera - 50 tisíc korun.

„Jsem ráda, že to vyšlo, protože jsem tento high-kick cvièila na každém tréninku. Práce se zúroèila,“ øekla po tøetí vıhøe v øadì.

Ve sledovaném zahranièním duelu porazil na body Francouz Alex Lohoré španìlského soka Tata Primeru. Lohoré jako prosincovı soupeø Vémoly øekl, že chce jít pøíštì o titul veltrové váhy do 77 kilogramù.

Football news:

Florentino Perez: The rumours about Ronaldo at Real Madrid are coming from his entourage. If we don't buy Mbappe this summer, the fans won't shoot themselves in the head
Gazidis may leave Milan due to the club's participation in the Super League
The president of UEFA on the possible cancellation of the match Real Madrid-Chelsea in the Champions League: The chances of this are very low. The broadcasters will demand compensation for the damage
Woodward resigned as he did not support Manchester United's participation in the Super League (BBC)
Mikel Arteta: Kroenke has apologised to me and the Arsenal players for the Super League. The club had good intentions
UEFA President: Look at Bayern: they have no debt, and they won the Champions League. Rummenigge, Watzke and Al-Khelaifi helped me a lot
Manchester United fans held a protest against the Glazers, blocking the entrances to the club's base: We decide when you play