Czech Republic

Jméno Blatného je na petici Milionu chvilek. Ministr odpovídá vyhýbavě

„Neumím vám k tomu nic øíci, prostì neumím,“ øekl Blatnı v rozhovoru pro páteèní Právo. „Obecnì se k tomu vyjádøím tak, že jste vidìli napøíklad mùj údajnı twitterovı úèet, kterı také není mùj,“ dodal. Øekl, že je možné, že ho pod petici Milionu chvilek pro demokracii podepsal nìkdo jinı.

Zato v prvním rozhovoru po svém jmenování pøiznal, že není ani volièem ANO, ani ÈSSD. „Nejsem ani voliè žádné z koalièních stran,“ uvedl.

Na to, že jméno Blatného i jeho ženy Dany je na petici namíøené proti Babišovi, upozornil ve ètvrtek reflex.cz a novı ministr zdravotnictví na tuto vìc odpovídal vyhıbavì hned po svém jmenování, když ho Babiš uvedl do úøadu.

Jméno Blatného je pod peticí „Chvilka pro rezignaci“. Tu spustila v únoru 2018 iniciativa Milion chvilek pro demokracii. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepøijatelné, aby 71 let po komunistickém puèi a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší zemì trestnì stíhanı èlovìk, vedenı jako agent StB. Nebudeme dìlat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ píše se v petici, kterou podepsalo již více než 430 tisíc lidí.

Jak upozornil reflex.cz, Jan Blatnı i Dana Blatná jsou na petici uvedeni plnımi jmény i s profesí a bydlištìm. „Jan Blatnı, Jinaèovice, lékaø,“ má mezi petenty poøadové èíslo 213 613. Dana Blatná, OSVÈ se stejnım bydlištìm, je k dohledání o osm míst døíve. Z informací na webovıch stránkách petice Milionu chvilek je možné vyèíst, že jméno manželù Blatnıch pøibylo mezi signatáøe v druhé polovinì bøezna 2018.

Football news:

22 teams will participate in the FIFA Arab Cup. The tournament will be held in 2021
Ronaldinho on Maradona: Rest in peace, my idol. Wizard of wizards!
For the first time in 17 years, Liverpool did not score a goal in a home Champions League game
Villas-Boas suggested that in memory of Maradona to withdraw the 10th number from circulation in all teams
Vatican on Maradona: the Pope remembers him in prayer and remembers their meetings with love
Flick about 3:1 with Salzburg: Very happy with Bayern's performance. Neuer-world-class goalkeeper
Tyson about Maradona: we were often compared. He was one of my heroes and a friend