Czech Republic

Karlovarští hokejisté přestříleli Boleslav, v poháru uspěl i Hradec či Zlín

Další utkání se ještì hraje.

Pøipravujeme podrobnosti 

Bude doplnìno

Skupina B

Sestavy:
Schwarz (41. Haas) – Bernad, Fillman, Šidlík, Brož, Drtina, Vala – Flynn, Najman, Kousal – Trávníèek, Èermák, Kotala – Grim, V. Houška, Maršoun

Sestavy:
Novotnı (32. Horák) – Kotvan, Šenkeøík, Kowalczyk, Plutnar, Pulpán, Weinhold, Vodièka, Pøibyl – Koblasa, Èernoch, Kohout – Mikúš, Vildumetz, Hladoník – Redlich, Machaè, Vondráèek – Zabloudil, Osmík, Šik

Rozhodèí: Hejduk, Pilnı – Kajínek, R. Špringl

Poèet divákù: 419

Skupina C

Sestavy:
Konrád (Lukáš) – Valenta, T. Èernı, Vyrùbalík (C), Škùrek, A. Rutar, Dujsík, Hlaváè – Burian, Strapáè, V. Tomeèek – Bambula, Handl, Mácha – Olesz, Nahodil, Navrátil – Kolouch, Gøeš, Kucsera.

Sestavy:
Mazanec (32. Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Zámorskı, Jank, Èáp, Váchal, F. Pavlík (A) – R. Pilaø, Lev, Cingel – Smoleòák (C), J. Sklenáø, V. Rùžièka – Kelly Klíma, Perret, Kevin Klíma – Jergl, R. Pavlík, Koukal – Orsava.

Rozhodèí: Michal Dìdek, Adam Kika – Jiøí Gebauer, Vladimír Rožánek

Sestavy:
Vejmelka (Klimeš) – Freibergs, Pyrochta (C), O. Nìmec (A), Bartejs, Zábranskı, D. Mikyska – Schneider, P. Holík, Vincour – Šoustal, Plekanec (A), Rákos – Kunc, Støondala, Plášek ml. – L. Horkı, Kusko, Matìj Svoboda – P. Kratochvíl.

Sestavy:
Klouèek (Neèas) – Holland, Mikuš, Hrádek, J. Koláø (C), Buèko, Ivan, Vála – Svaèina, Poulíèek (A), Mandát (A) – Pauloviè, Claireaux, Kusı – Machala, Andìl, Blümel – M. Kratochvil, Zeman, Rohlík.

Skupina D

Sestavy:
Kašík (60. Huf) – Gazda, Žižka (C), Nosek (A), Hamrlík, Øezníèek, Dluhoš – Šlahaø, Honejsek, Okál – J. Ondráèek, Foøt, Herman – Dufek, Fryšara, Köhler – Karafiát, P. Sedláèek, Kubiš (A).

Sestavy:
Dolejš (A) (Mi. Svoboda) – Machù, Trška, Koch, Kubeš, L. Kováø, Demel – Irgl (A), Hruška (C), Fridrich – Bernovskı (A), Marosz, Schleiss (A) – Baláž, J. Mikyska, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Šišovskı.

Rozhodèí: Obadal, Kubièík – Bryška, Hranoš

Sestavy:
Suchánek (Daneèek) – Jaromìøskı, Doudera (C), Zahradníèek, Haman, Husák, Adámek – Chmielewski, Kovaøèík M. (A), Kovaøèík O. – Kofroò, Veselı, Kurovskı – Hrehorèák, J. Mikúš, Roman.

Sestavy:
Holík (Dvoøák) – Krisl (C), Forman, Kleiner, Zboøil (A), Døímal, Klimíèek, Gréè, Weintritt, Hrabal (A) – Dvoøák F., Hejcman, Dostálek – Süss, Štefka, Dvoøák J.- Hradil, Hajšman, Dobša – Fencl.

Rozhodèí: Šír, Mrkva – Hlavatı, Lederer

Football news:

Solskjaer on penalty: Tough decision. De Gea made an incredible save, but the rules are the rules
It's time to learn the names of new Borussia heroes. Now there are 17-year-old boys making goals
Paulo Fonseca: it's Important to bring Smalling back to Roma. We have only 3 Central defenders
Arteta about 2:1 with West ham: Arsenal made life difficult for themselves with losses, but they fought and believed in victory
Palace midfielder Townsend: Could have beaten Manchester United with a bigger difference. We had moments
Philippe Coutinho: I am motivated and I want to work hard to make everything work out well on the pitch
Torres on Chelsea: I Thought I could remain a top player, but I was unstable. Although there were enough successes