Czech Republic

Karviná - Slavia 1:3, góly padaly až po půli, jeden dal a na další přihrál Sima

Byl to už tøetí zápas slávistù v letošním ligovém roèníku v Moravskoslezském kraji.

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Na pøedchozích zastávkách v Ostravì a v Opavì získali plnı poèet bodù, dali sedm gólù a neinkasovali. V Karviné svou bilanci vylepšili na devìt bodù a celkové skóre 10:1.

Jedinı gól dostali v 82. minutì duelu v Karviné z penalty, kterou hlavnímu Pechancovi musel doporuèit videoasistent po faulu Holeše. Promìnil ji Qose, snížil na 1:2, ale drama se nekonalo.

Vzápìtí po rychlém brejku utekl obranì Sima, jeho centr prošel na zadní tyè a Olayinka z první skóroval do odkryté brány.

 „Karviná sestavila velmi kvalitní a nepøíjemné mužstvo s dobrımi individualitami. V téhle sezonì hraje dobøe se silnımi celky, vyhrála v Plzni, nad Spartou tady vedla 2:0. I proto si vítìzství hodnì vážíme. Stálo nás hodnì úsilí, abychom dostali soupeøe pod tlak a prokousali se k šancím,“ øekl slávistickı kouè Jindøich Trpišovskı.

Slavia se první poloèas tìžko probíjela do šancí, mìla sice pøevahu, ale domácí dobøe bránili a obèas zahrozili i dopøedu.

Do druhé pùle trenér Trpišovskı poslal Olayinku s Bahem místo Masopusta s Oscarem. A Slavia se brzy prosadila.

Stanciùv centr z rohu prošel pøes nìkolik hráèù až na zadní tyè, tam ho se štìstím udržel ve høišti dobíhající Hovorka a zmatkù v malém vápnì využil Sima, ke kterému se míè odrazil. Senegalskı záložník zblízka trefil sí.

Druhı gól dal po hodinì hry Kuchta. Dostal kolmici od Prodova a z poloviny høištì bìžel sám na bránu. Sólo zkušenì promìnil.

„První gól byl velmi dùležitı, dostal nás do situace, že se soupeøova obrana více rozestoupila. Snížení Karviné mì urèitì znervóznilo, do konce zbıvalo i s nastavením pøes 10 minut. Naštìstí jsme dokázali rychle pøidat tøetí branku. Hráli jsme velmi dobøe dozadu, jediná støela na naši branku byla ta penalta,“ podotkl Trpišovskı.

Karviné to doma nejde, získala tam jen šest z celkovıch dvaceti bodù. Pro další zápasy pøišla o brankáøskou jednièku Bolka. Pøi brejku slávistù vybìhl daleko z brány, u míèe byl pozdìji než Lingr, kterého zasáhl kopaèkou do hrudníku. Na doporuèení videoasistenta a zhlédnutí situace na monitoru sudí Pechanec vytáhl èervenou kartu.

Jelikož mìli domácí vystøídáno pìt hráèù, do brány musel Janeèka. Èelil rohovému kopu, z nìj se hosté neprosadili.

„Zvolili jsme taktiku, co by na mì mohlo platit. Hrát v aktivním bloku a vyrážet do protiútokù. První poloèas nebyl špatnı po taktické stránce, Slavii jsme nepouštìli do vážnìjších situací. Ale pak jsme hned po pøestávce dostali stupidní gól po standardní situaci, které jsme trénovali. Vìdìli jsme, že Slavia kope 90 procent pøes pøední tyè. Bohužel to prošlo. Slavia vyhrála zaslouženì,“ øekl karvinskı trenér Juraj Jarábek.

Slavia jako jediná zùstává bez porážky a tabulku suverénnì vede.

Letos ztratila jen ètyøi body za remízy s nováèky Pardubicemi a  Brnem. V tıdnu úspìšnì vstoupila do domácího poháru, Duklu zdolala 4:1 a je v osmifinále.

Èervené karty:

Rozhodèí: O. Pechanec - P. Blažej, M. Novák

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are waiting for three important weeks, matches with Chelsea, Leicester. We are confident in ourselves
Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December