Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kokain za 1,5 miliardy korun. V supermarketech našli balíčky s drogami u banánů

Policie na Twitteru informovala o tom, že bedny stejné šarže jsou i jinde v Èesku, zaèala tedy provádìt kontroly.

Proto policie v souèinnosti s Celní správou a dalšími subjekty, provádí v tuto chvíli prohlídky tìchto míst a další úkony.

Informace o zásilkách vedou mimo území ÈR, z toho dùvodu využije policie institut mezinárodní policejní a justièní spolupráce. Pøípad si pøevzala Národní protidrogová centrála.

Podle informací redaktorky iDNES.cz policie z rychnovského supermarketu už odjela a obchod se kvùli nálezu neuzavøel, lidé sem chodili bez omezení po celı den.

Redaktorka také oslovila vedoucí prodejny Marcelu Kadlecovou. Ta uvedla, že personál profejny má od policie zákaz vydávat jakákoliv prohlášení. „Teï jsem na policii podepsala mlèenlivost. Nemám oprávnìní se k tomu vyjadøovat,“ uvedla.