Czech Republic

Koronavirus v druhé lize. Kvůli nákaze v rodině hráče odložili zápas Třince

Na twitteru o tom informoval Štìpán Hanuš, mluvèí Ligové fotbalové asociace, která v Èesku øídí první a druhou nejvyšší soutìž.

„Hygienická stanice dnes odpoledne provedla kontrolní testy u dotyèného hráèe i dalších zástupcù klubu, kteøí s ním pøišli do kontaktu. Z dùvodù probíhajícího hygienického šetøení byl proto dnešní zápas proti Vlašimi odložen. Pokud budou testy všech èlenù klubu negativní, bude se utkání hrát v pátek od 17.00,“ uvedl Hanuš. Totožnost nakaženıch kluby ani LFA nezveøejòují.

V úvodních dvou kolech plošnıch odbìrù, které pøed necelım mìsícem pøed restartem sezony pøerušené pandemií podstoupily všechny tımy z první a druhé ligy, se objevila nákaza u jednoho hráèe Slavie a Mladé Boleslavi. Oba se už z nemoci covid-19 vyléèili a zapojili se do tréninku.

Tøetí kolo testù podstupují kluby pøed zaèátkem nadstavby bìhem tohoto tıdne a úèastní se ho pouze prvoligové tımy. Kompletní vısledky známy nejsou, ale tøeba Slavia oznámila, že u všech jejích otestovanıch osob byly negativní.

Celky z druhé ligy už další plošná vlna odbìrù neèeká, podstoupí ji pouze druhı a tøetí tım koneèného poøadí, které èeká barហo nejvyšší soutìž.

Football news:

Alvaro Morata: Atletico are close to the level of top clubs. We beat the best team in Europe to the Champions League
Sneijder can resume his career in Utrecht
Ole Gunnar sulscher: Greenwood is much better than I was when I was 18-19
Talalaev lit up the Wings in Khimki: the players called the coach Klopp, and themselves-Liverpool from the FNL
Rummenigge on buying out Perisic from Inter: Bayern haven't decided yet
Director of Tambov that Melkadze will not play with Spartak: we do not have a free 3-5 million rubles
Juventus wanted to swap Ramsey for Ndombele. Tottenham refused