Czech Republic

Legendární Houška je zpátky v Děčíně. Vidina ničeho mě srážela, vysvětlil

V basketbalovém dùchodu pùsobil už jen v Chomutovì a amatérskı sport stále drtí restrikce. Proto došlo na hostování. „Popravdì jsem se v tomto období trochu nepoznával, protože vidina nièeho mì velmi srážela a nic se mi nechtìlo. Urèitì si v Dìèínì nechci nic dokazovat. Jestli i tìch pár minutek nìèemu pomohou, budu rád.“

První comeback prožila dìèínská ikona v záøí na finálovı dvojzápas Alpského poháru s Pardubicemi. Teï je srdcaø Houška zpátky i pro ligu. „Tenhle rok je divnı, proto došlo k návratu. Po prvním tréninku a 2,5 mìsících nebìhání musím øíci, že je to vážnì tìžké. I pøesto je to vızva a ty já miluju.“

Už pøed tıdnem se zapojil další zkušenı pivot Robert Landa, taky 38letı veterán. „Pøed rokem jsem nemohl chodit, v øíjnu jsem se poprvé rozbìhl. Jsem plnì vytíženı svou prací, moje cesta a moje místo už není v NBL. Basket, hra, kontakt a soupeøení mi ale zatracenì chybí. Chci tım povzbudit v zápase, ochutnat nìkolik soubojù a nastavit modus Váleèníka do našich mladıch pivotù. Nebudu zabírat místo nadìjnım klukùm, po dohodì s trenérem se pøipojím jen do utkání, kde to bude mít vıznam,“ ohlásil Landa. „Zároveò vìøím, že se mìsto nepostaví ke své republikové sportovní vizitce zády a že brzy pøivítáme v Dìèínì posily.“

Právì pod košem se Váleèníci oslabili. „Od Kouby i Boba je to veliká pomoc, obzvl᚝ v dobì, kdy nevíme, jestli máme stále podporu od našeho mìsta, a pokud ano, tak v jaké vıši. Není to ale žádné spasitelství. Nemùžeme a ani neèekáme žádné zázraky,“ chápe generální manažer Lukáš Houser.

„Co ale èekáme a víme, je, že do tımu pøinesou jejich zápal do hry a váleènické srdce! Oba hráèi mají své povinnosti u dìèínské mládeže, Robert navíc na federaci. Dohoda s nimi je jasná. Vıpomoc na dva mìsíce a dál se uvidí. Nám tato doba dává èas na uzavøení pøíjmového rozpoètu A-tımu a na to navázanému pøípadnému posílení kádru.“

Že se kamarádi ze støíbrné party znovu sejdou v jednom dresu, Houšku alias Koubu nadchlo. „Tìším se na Boba, na kterého jsem se vedle sebe vždycky mohl stoprocentnì spolehnout. Už jsem si myslel, že se potkáme úplnì nìkde jinde.“

Potkají se už ve støedu v dìèínské hale, Váleèníci v 18 hodin uvítají Kolín.

Football news:

Aubameyang may miss the match against Manchester United. His mother is sick
The PFL is a football UFC. KAMAZ offered Khabib a place in the team
The Premier League will lose the competition for juniors after Brexit. And permits for foreigners in vain feared - they are easy to obtain (although Kant and Solskjaer coach would not be able)
Solskjaer pro 1:2 with Sheffield: We should be criticized, because there is no result. The guys have been great for a few months
Juve congratulated Buffon on his 43rd birthday: Happy birthday, Superman!
Semin about Miranchuk: Well done, fighting for his future! It stands up to the competition in Atalanta
Jose Mourinho: I'm not a friend of Klopp, but I have no problems with him