Czech Republic

Maloobchod bude v neděli úplně zakázán, v týdnu časově omezen. Na trzích smí být jen prodej potravin

Maloobchodní prodej i prodej služeb v provozovnách vláda pùvodnì omezila od ètvrtka 22. øíjna zatím do 3. listopadu, dokdy je aktuálnì platnı nouzovı stav. Kabinet ale podle vyjádøení nìkterıch ministrù pravdìpodobnì požádá Snìmovnu o jeho prodloužení, jednat o tom bude v úterı.

Obecnı zákaz prodeje má øadu vıjimek. Patøí mezi nì prodejny potravin, pohonnıch hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, vıdejny a prodejny zdravotnickıch prostøedkù, prodejny malıch domácích zvíøat, krmiva a dalších potøeb pro zvíøata, brılí a kontaktních èoèek, novin a èasopisù, tabákovıch vırobkù, prádelny nebo èistírny.

Novì ale nebudou mít vıjimku ze zákazu prodejny nábytku, kobercù èi jinıch podlahovıch krytin. Úplnì zavøeny budou také muset bıt sázkové kanceláøe. Kvìtináøství sice zùstanou otevøená, budou moci v nich bıt ale maximálnì dva zákazníci najednou.

Na trzích bude jen prodej potravin, poèet lidí vláda omezila

Vláda zakázala od støedy prodej na trzích kromì prodeje potravin na farmáøskıch trzích. Dovolenı je i prodej z pojízdnıch prodejen. Zároveò se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by mìly bıt minimálnì dva metry od sebe a maximální poèet osob by mìl bıt 20 lidí na 400 metrù ètvereèních. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr prùmyslu a obchodu Karel Havlíèek (za ANO). Vláda dále od støedy zakázala prodej v tržnicích, mobilních provozovnách a pochùzkovı a podomní prodej, upøesnil následnì ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) na twitteru.

„Zakazujeme prodej na tržištích s tím, že zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny a souèasnì se nevztahuje na tržnicích na prodej ovoce a zeleniny, prodej mléka a vırobkù z mléka, masa a vırobkù z masa, vajec, pekaøskıch a cukráøskıch vırobkù, medu, ale vše z domácí provenience,“ uvedl Havlíèek.

Prymula na tiskové konferenci upozornil, že vláda po víkendovıch zábìrech v médiích ohlednì velkého množství lidí na farmáøskıch trzích na pražské náplavce zvažovala i úplnı zákaz prodeje na trzích.

Football news:

Modric on Real Madrid: We are missing just a little bit. We will get better and have a good season
Joel Matip: Atalanta is a threat to any team in Europe
Zidane on Real Madrid without Ramos: We must correct the statistics of games without him. We understand how difficult it will be
Pep Guardiola: Manchester City are not obsessed with the Champions League. We want to perform as well as possible
Lazio may sell Alberto due to criticism of the club. Juve, Inter and Everton are Interested in the midfielder
Messi is getting old. Barcelona must think about the future. That’O suggested Catalans sign Mbappe and Mukoko
Hans-Dieter flick: it can be very uncomfortable To play against Salzburg