Czech Republic

Miluju výzvy, bude to skvělá bitva, plánuje po úvodním závodě Hamilton

Hamilton vyhrál i díky tomu, že jeho rival z Red Bullu vyjel po vzájemném souboji tøi kola pøed koncem mimo tra. Následnì pak dostal instrukce, aby Hamiltona pustil pøed sebe, a k dalšímu pokusu se již nedostal.

Britskı závodník slavil 96. vítìzství v kariéøe a oznaèil ho za jedno z nejt잚ích za poslední dobu. „Urèitì je pøed námi velká bitva. Pro nì tohle nekonèí a v pøíštím závodì budou zase zpìt. Užil jsem si to a tìším se na to, co pøijde dál. Miluji vızvy,“ prohlásil s úsmìvem sedminásobnı mistr svìta, kterı ovládl zahajovací závod sezony poprvé od roku 2015.

Ještì pøed dvìma tıdny pøitom pøi testech zaostával a jeho Mercedes hledal stabilitu v zadní èásti vozu. I v prùbìhu víkendu Hamilton Verstappena marnì nahánìl a v sobotní kvalifikaci ztratil témìø ètyøi desetiny sekundy. Nicménì v závodì pøeci jen uspìl. „Vìdìli jsme, že to bude tìžkı start sezony, ale každı tvrdì pracoval na tom, aby se to podaøilo zlepšit. Všem jsem nesmírnì vdìènı,“ netajil se Brit.

V závodì tımu vyšla i taktika tzv. „undercutu“, kdy se Hamilton pøed soupeøe dostal díky døívìjší vımìnì èerstvıch pneumatik. „Bylo nám jasné, že to bude tìžké, ale museli jsme Maxe nìjak pokrıt. Celı víkend tu mìli úžasnou rychlost, takže bylo potøeba vymyslet nìco vıjimeèného,“ objasnil taktiku Hamilton.

Tu jim ale Red Bull mohl vrátit zpìt v závìru, kdy to byl v posledních 11 kolech naopak Verstappen, kdo jel na èerstvìjších a rychlejších pneumatikách. Hamiltona stahoval každé kolo, a když pak úøadujícímu šampionovi jeho inženır Peter Bonnington ve vysílaèce hlásil, že už je za ním, šestatøicetiletı jezdec mu jen odpovìdìl: „Nech to na mì, Bono.“

„Ta poslední kola byla dìsivá. Nic pìkného. Bojoval jsem se zadní èástí vozu a i pneumatiky mi dosluhovaly. Øíkal jsem si, že bude nemožné ho udržet za sebou,“ líèil pro oficiální stránky F1 Hamilton.

Díky chybì soupeøe ve ètvrté zatáèce a následné další zkušené jízdì ale nakonec vedení v dramatickém finiši pøeci jen udržel. „Vìøím, že další souboje s Maxem pøijdou. Je to fantastickı pilot a Red Bull má v této chvíli rychlejší auto. Tìším se na to,“ uvedl Hamilton a jeho šéf Toto Wolff jen dodal: „Pøesnì takovıto boj F1 potøebuje.“

Football news:

UEFA will not exclude Real Madrid, City, Manchester United and the rest of the Super League founders from the semi-finals of the Champions League and Europa League (ESPN)
Sky Sports reporter: Some breakaway club leaders believe they were set up. They demand an explanation from the leaders
Maguire came into conflict with Woodward over information about the Super League at a meeting of players with the management of Manchester United
UEFA President to English clubs: Gentlemen, you have made a huge mistake. But you have time to change your mind
I won't get any benefit from Super League - I just want to save football. Perez gave a program Interview (and immediately fell for the lie)
Everton owner on joining Super League: Never. Clubs are public domain
UEFA President: Relegation from the Champions League is no longer a sporting failure, but a production risk that not everyone is willing to accept