Nízká míra nezaměstnanosti a velký počet neobsazených volných pracovních míst ženou vzhůru odměňování jak v soukromých firmách, tak i ve státních a veřejných institucích. Podle Českého statistického úřadu vzrostla měsíční nominální průměrná mzda v 1. čtvrtletí o 8,6 procenta na 30 265 korun. Reálně po očištění od inflace je meziroční nárůst 6,6 procenta.

Zatímco nominální růst odměny za práci tak v prvních třech měsících roku rostl nejrychlejším tempem od roku 2008, u reál­né mzdy je to dokonce nejvyšší tempo za posledních 15 let. Medián mezd stoupl za leden až březen meziročně o 8,3 procenta na 25 674 korun.

"Průměrná mzda tentokrát rostla rychleji než medián. To znamená, že se přidávalo spíš lidem se mzdami vyššími. Ale i zde nejspíše zafungoval efekt plošného přidávání ve veřejné sféře," říká analytik ČSOB Petr Dufek.

To potvrzuje i hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek. "Průměrná mzda ve veřejném sektoru se zvýšila o 12,5 procenta, ve školství dokonce o 12,6 procenta," upozorňuje Marek.

Aby růst mezd byl více ospravedlnitelný, měla by spolu s tím růst i produktivita práce. Nedostatek lidí zejména ve výrobě k tomu podle mnoha analytiků a expertů přispívá. Nutí to firmy investovat do digitalizace a automatizace, která produktivitu navyšuje.

ČSÚ zmapoval také srovnání platů a mezd v Česku napříč regiony, odvětvími ekonomiky i jednotlivými pozicemi za poslední dekádu mezi lety 2007 a 2017.