Czech Republic

Na covid-19 zemřel Rémy Julienne, legendární kaskadér z Fantomase

Za svou více než šedesátiletou kariéru si Rémy Julienne pøipsal stovky záskokù i menších rolí, a to jak v rodné Francii, kde také zemøel, tak ve velkých hollywoodských produkcích.

Francouzský šampion v motokrosu se filmu vìnoval od šedesátých let. Zastupoval øadu hvìzd vèetnì Michaela Cainea ve snímku Prácièka v Itálii, ale pøedevším se uplatnil v nìkolika bondovkách.

Do jeho filmografie spadají ze série s agentem 007 tøeba Zlaté oko, Povolení zabíjet èi Chobotnièka, riskantní kousky pøedvádìl též ve filmech Maximální riziko, Zlá krev, Bezva finta a Profesionál. 

Vyškolil také øadu specialistù na rychlou jízdu, jeho kariéra však dostala trhliny, když pøi natáèení nebezpeèné scény snímku Taxi 2 zahynul kameraman. Julienne byl za nehodu odsouzen na šest mìsícù do vìzení. 

Football news:

Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances
Real Madrid conceded for the first time in 5 matches
Miranchuk about Bergamo: They start to find out in a cafe, come up with a smile and say: Forza Atalanta!