Czech Republic

Nejde jen načmárat nějaký návrh na papír, říká architektka Eva Jiřičná

Èeské špièky

Nebıt krize kolem koronaviru, pendlovala by architektka Eva Jiøièná mezi Londınem a Prahou, jako to dìlá už mnoho let. Cestování teï musela zanechat, pøesto se naplno vìnuje své práci. Pro nìkolik èeskıch mìst pøipravuje její architektonické studio návrhy novıch budov i dostaveb, v Londınì je aktuálnì kurátorkou jedné z nejprestižnìjších vıstav Royal Academy Summer Exhibition. „Klienti se teï budou více rozmıšlet, zda své peníze investovat do novıch projektù,“ øíká o souèasné dobì nejznámìjší èeská architektka, která letos oslavila jednaosmdesáté narozeniny.

Football news:

Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma
A year ago, a forest was planted at the rival CSKA stadium. The author paid attention to the felling of trees
Conceisau about the refereeing of the game with Manchester City: I Apologize to the Portuguese referees after what I saw here