Czech Republic

Neznámý vandal vylovil ryby v litoměřickém parku a uřezal jim hlavy

„Usmrcenıch ryb bylo nìkolik druhù, nìkteré okrasné, ale byli mezi nimi i kapøíci,“ uvedla Eva Bøeòová z litomìøické radnice s tím, že na poházené mrtvé ryby úøad upozornilo i nìkolik dalších obyvatel.

V parku je umístìna jedna z kamer mìstské policie, ale ta pøímo èin nezaznamenala. „Park není dostateènì osvìtlen, na kameøe nebylo nic vidìt,“ øekl øeditel mìstské policie Jiøí Králík.

Strážníci podle nìj provìøí kamerovı záznam v rozsahu nìkolika hodin, zda na nìm neodhalí nìjaké podezøelé chování. Zároveò se na prostor parku zaènou více soustøedit a budou ho èastìji kontrolovat.

Radnice pak vyzıvá i obèany, pokud si nìèeho podezøelého všimli, aby mìstskou policii kontaktovali. „Jsou èiny, které by nemìly nikomu procházet,“ poznamenala Bøeòová.

Football news:

PSG offered Ramos a contract for 45 million euros for 3 years (Onda Cero)
Nacho tested positive for the coronavirus. He was in contact with the patient earlier
Bale scored in the FA Cup for the first time since 2013. He has 4 goals in 13 games at Tottenham
Frank Lampard: I didn't have enough time to take Chelsea to the next level
Ozil will receive 3 million euros in Fenerbahce from July. Lifting - 550 thousand
Phil Neville now coaches the Beckham Club in sunny Miami. I left the England women's national team for this before the Olympics
Chelsea hope Tuchel will be at the match against Wolverhampton on Wednesday