Czech Republic

Olomouc padá ke dnu. Je to syrové, vnímá trenér Moták

Až do poslední sekundy se snažili kohouti dát gól, jenže vìtšinu èasu k tomu mìli hodnì daleko. S vıjimkou nìkolika vyloženıch šancí, které však pøinese každı zápas, byla jejich hra o úroveò níže než soupeøova. Vrcholem byly dvì promarnìné dvojnásobné pøesilovky.

„Chybí nám finální pøihrávka a dùrazné zakonèení, to je hlavní dùvod. V prvé øadì však musíme bıt silní v osobních soubojích, protože je prohrajeme, soupeø nám to vyhodí a znovu se trápíme se založením útoku,“ všímá si Moták.

Kohouti pùsobili dojmem, že kromì Mladé Boleslavi bojují hlavnì sami se sebou – pøihrávky na paty nebo na záda hráèe odjíždìjícího jinam byly koloritem zápasu. „Je to z naší strany syrové. Potøebujeme mít vìtší lehkost, lépe si kotouèe dávat, byla tam spousta nepøesností,“ souhlasí Moták. „Fáze založení je ještì jakž takž, ale pøechodovou fázi pøes støední pásmo nemáme. A když se nedostanete do útoèného pásma, tak nemùžete dobøe zakonèovat.“

Vìtšinu èasu hrála Mora jen to, co jí dovolil soupeø, a moc toho nebylo. Bruslaøi pøijeli rozparádìní vıhrou 11:4 nad Karlovımi Vary a na ledì mìli mnohem lepší pohyb. „Druhım gólem jsme se ale uspokojili a pak byla Olomouc pìt deset minut lepší. V tìchto dùležitıch momentech nás podržel brankáø a pak jsme dali tøetí gól,“ pochvaloval si boleslavskı kouè Pavel Patera.

V jeho tımu zazáøil tøemi asistencemi útoèník David Šastnı. Se ètyømi trefami do sítì Varù hlásí vıjimeènou formu. „Je to super, že tımu nìjak pomáhám, cítím se vıbornì, celé lajnì to šlape. A hlavnì že se vyhrává a mùžu pøispìt ke tøem bodùm,“ užívá si David Šastnı.

Kohoutùm nezbıvá než bojovat, v nedìli (17.00) se pøedstaví na ledì Èeskıch Budìjovic. „Potøebujeme, aby se zvedal vıkon všech, ale v rytmu zápas–trénink–zápas je to velice tìžké. Je toho na nás trochu moc, ale nechci se na nic vymlouvat. Musíme se s tím vypoøádat a jít dál. Ono to pøijde,“ nevzdává se Moták.

Football news:

Ex-Juve and Inter player Asamoah offered to Sampdoria and Genoa
Sevilla have sold forward Carlos Fernandez to Sociedad for 10+2 million euros
Arteta's call to Edegor played a crucial role in the selection in favor of Arsenal
Kepa conceded 8 goals in 6 matches of the season for Chelsea
Musa could move to West Brom before the end of the season. Medical check-up-on Wednesday (Daily Mail)
Fikayo Tomori: Maldini, the best defender in history, called me and I knew I wanted to play in Milan
Benitez will not return to Chelsea if Lampard leaves, and will not take charge of Newcastle until the change of ownership