Czech Republic

ONLINE: Biatlonistky začínají vytrvalostním závodem, jak si vedou Češky?

Konkurence 103 biatlonistek soupeøí v prvním pohárovém klání sezony. Na patnáct kilometrù dlouhé trati se ètyømi støeleckımi položkami zápolí rovnìž èeské reprezentantky Davidová (s èíslem 8), Charvátová (29), Puskarèíková (38), Jislová (62) a dvacetiletá juniorka Voborníková (95).

Nejvìtší nadìje se na startu sezony upínají k Davidové. Èeská jednièka se v uplynulém roèníku vyšvihla mezi biatlonovou elitu, v individuálních kláních tøikrát vystoupala na pódium a v celkovém hodnocení seriálu obsadila ètrnáctou pøíèku.

„Jsem moc ráda, že to jde vısledkovì poøád nahoru, ale taky jsem loni mìla závody, kdy jsem se ze sprintu nedostala do stíhaèky. Takže stabilnì jezdit do patnáctky by byl sen,“ naznaèila 23letá Èeška své ambice pro právì zaèínající sezonu.

V minulém roèníku se ve vytrvalostním klání umístila nejlépe na MS v Anterselvì, kde skonèila osmá.

Pøíjemné vzpomínky na tento závod má také Puskarèíková, která na italském šampionátu obsadila desáté místo, naopak Charvátové a Jislové se v uplynulé sezonì ve vytrvalostních závodech nedaøilo.

Voborníková se ve Svìtovém poháru na této trati pøedstavuje poprvé, nicménì ve vytrvalostním závodì získala v roce 2019 titul dorostenecké vicemistrynì svìta. Ve dvaceti letech naskakuje do tøetího individuálního klání mezi elitou.

Za obhajobou malého køišálového glóbu za vytrvalostní závod vykraèuje Švédka Hanna Öbergová (dnes s èíslem 15), druhá v poøadí byla celková vítìzka seriálu Dorothea Wiererová z Itálie (23), tøetí pak Francouzka Justine Braisazová-Bouchetová (17).

Biatlonistky startují na patnáct kilometrù dlouhou tra v pùlminutovıch intervalech a èekají je ètyøi støelecké položky: vleže, vestoje, vleže a vestoje. Za každou chybu se jim k èasu v cíli pøièítá jedna minuta.

Povede se èeskım reprezentantkám v Kontiolahti podobnı vısledek jako Ondøeji Moravcovi, kterı pøed pár hodinami vybojoval páté místo?

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals