Czech Republic

Opilý vandal v Pardubicích poškodil sedmnáct aut, policistu napadl pěstmi

Pøípad se stal na konci minulého týdne v Rumunské ulici.

„Dvacetiletý cizinec zde ponièil sedmnáct zaparkovaných vozù, dvoje dveøe bytových domù a jedny vchodové u rodinného domu,“ uvedla policejní mluvèí Eva Maturová. Pachatel u vozidel ulámal zrcátka, poškodil také svìtlomety a okna.

Na strážce zákona zaútoèil poté, co nìkolik lidí v ranních hodinách zavolalo na linku 158 a na místo pøijela hlídka. Policista se muže snažil zadržet, ale útoèník ho napadl pìstmi. Muž zákona pak musel být ošetøen.

„Pachatel tak má na svìdomí kromì poškození cizí vìci také pøeèin násilí proti úøední osobì. Hrozí mu až ètyøi roky vìzení,“ dodala Maturová.

Celková škoda se odhaduje na 100 tisíc korun, ale pøesnou výši policie ještì nezná. „Škody postupnì na denním svìtle odhalovali policisté nebo majitelé, kteøí pøišli ke svým vozùm. Definitivní škody budeme vìdìt až ve chvíli, kdy se k výslechu dostaví všichni poškození,“ sdìlila Maturová s tím, že obvinìný pachatel je stíhaný na svobodì.

Mladý cizinec po èinu nadýchal 2,58 promile alkoholu, proè se choval tak agresivnì a napadl policistu však podle Maturové zatím vysvìtlit nedokázal. „V noci byl agresivní, ale po vystøízlivìní se choval úplnì jinak,“ øekla.

Football news:

Again, we shake hands with Carlos Tevez 🤝 He will give half a year's salary to the victims of the pandemic
Cesc Fabregas: for me, Messi is the best. He always wants to win
The return matches of the 1/8 final of the Champions League and 6 matches of the Europa League will be held at the stadiums of the host teams
Rivaldo: talking about VAR, Barcelona is trying to distract attention from the real problems of the club
Ribery about the robbery: the Fans and Florence to support me. Fiorentina forever!
Vinicius tested negative for the coronavirus. He will be able to play with Alaves
The tournament-the return of MLS-is still a failure. Spend in Florida (7-11 thousand cases per day), players are afraid of the virus and complain about food