Czech Republic

Osm lidí, z toho šest Francouzů, zabili neznámí útočníci v rezervaci v Nigeru

„Zemøelo osm lidí: dva obèané Nigeru - turistický prùvodce a øidiè - a šest Francouzù,“ uvedl guvernér Tidjani Ibrahim Katiella. Útoèníci pøijeli na motorkách do žirafí rezervace v oblasti Kouré, která je domovem posledních stád žiraf v západní Africe. 

Celý incident nyní vyšetøuje policie a další podrobnosti zveøejní pozdìji, dodal guvernér. Nigerská vláda se zatím k útoku nevyjádøila, úøad francouzského prezidenta smrt Francouzù potvrdil. Emmanuel Macron podle svého úøadu hovoøil po telefonu se svým nigerským protìjškem, detaily jejich telefonátu ale nebyly zveøejnìny.

Francouzská vláda varovala své obèany pøed cestami do mnoha èástí Nigeru, kde operují radikálové z nìkolika ozbrojených skupin, napøíklad z uskupení Boko Haram èi ozbrojenci napojení na Islámský stát.

Žirafí rezervace v Kouré leží jihovýchodnì od Niamey a je oblíbenou turistickou atrakcí. Africký Niger se nachází ve velmi nestabilním regionu, sousedí se sedmi státy, mezi kterými jsou i další zemì bojující s násilnými incidenty, napøíklad Libye, Mali, Èad èi Nigérie.

Niger je prezidentská republika nacházející se témìø uprostøed saharské Afriky mezi státy Mali, Alžírsko, Libye, Èad, Nigérie, Benin a Burkina Faso. Na území o rozloze 1,2 milionu kilometrù ètvereèních žije jen 21 milionù obyvatel.

Football news:

Barcelona and Wolverhampton can agree to transfer Semedu for 30 million euros plus bonuses
Cesc Fabregas: Mane is the best player in the Premier League
Benzema played his 350th game for Real Madrid in La Liga
Atletico are in talks with Arsenal to buy out Torreira
Kulusevski scored with the sixth touch and the first shot for Juve-this is crucial in the debut victory of coach Pirlo
Real Madrid was the first in La Liga to release 4 players born in the 2000s
Messi says goodbye to Vidal: I always thought you were a phenomenon. Our paths will cross again