Czech Republic

Plaveckému Corona Cupu po prvním dnu vládnou Kubová a Franta

Nejlepší èeská plavkynì loòského roku Kubová jednoznaènì opanovala znakaøskou stovku, kde zvítìzila s pøevahou více než ètyø sekund. Další prvenství pøidala na polovièní trati a na kraulové padesátce. Pøed druhou Kristınou Horskou má náskok 203 bodù.

Její chomutovskı oddílovı kolega Franta rovnìž vyhrál obì znakaøské tratì, na nìž se specializuje, a po prvním dnu vede o 88 bodù pøed brnìnskım prsaøem Filipem Chrápavım. Tøetí je juniorskı mistr svìta Jan Èejka.

V Podolí se bude v nedìli závodit od 9:00. Na programu budou zbıvající disciplíny 100 metrù volnı zpùsob, 50 metrù motılek a polohovı závod na 200 metrù.

Kubová a další reprezentanti mohou po koronavirové pauze už dva mìsíce trénovat v bazénu. Po Podolí se díky uvolòování vládních opatøení otevøely i další bazény a tréninkové podmínky se vracejí k normálu. Plavci nicménì pøišli o všechny velké akce vèetnì domácího šampionátu.

Corona Cup 2020 v Praze

Plaveckı mítink

Muži - 50 m v. zp.: 1. Procházka (Ostrava) 23,56, 50 m prsa: 1. Chrápavı (Kometa Brno) 29,45, 100 m prsa: 50 m znak: 1. Franta (Chomutov) 26,44, 100 m znak: 1. Franta 56,78, 100 m mot.: 1. Luòák (USK Praha) 55,39.

Ženy - 50 m v. zp.: 1. Kubová (Chomutov) 26,81, 50 m prsa: 1. Štìpánková (Pardubice) 32,74, 100 m prsa50 m znak: 1. Kubová 28,75, 100 m znak: 100 m mot.:

Football news:

Spartak is going to withdraw from the RPL because of the refereeing – your reaction?
There are 2 cases of coronavirus in Atletico. The match with Leipzig – August 13
Renzo Ulivieri: Pirlo is one of the most profound thinkers of world football. He knows more than most coaches
Pirlo wants to sign Tonali at Juve. Alternative – Locatelli
Before the match with Real Madrid, sterling watched a video of the defeat by Tottenham in the 2018/19 Champions League
Andrea Pirlo: I am Flattered to have received such respect and trust from Juventus
Former Manchester United midfielder angel Gomez has moved to Lille. He will spend the season on loan in Boavista