Czech Republic

Pokračuje první hokejová liga. Slavia vyhrála v prodloužení v Jihlavě

.

13.kolo

Sestavy:
Jan Brož (Fuèík) – D. Krenželok, Eliáš, T. Èernı, Strejèek, Bilèík, Mareš – Èachotskı (A), Skoøepa (C), Illéš – Jiránek, Fronk, V. Brož – T. Harkabus, Lichanec, Pekr – T. Havránek, Èermák, Chlubna.

Sestavy:
Michajlov (Málek) – Buchta, J. Novák (C), D. Krejèí, Hejda, Gaspar, Veber, Barák – Kafka, Všeteèka, Šmerha – Tomica, Jaroslav Bednáø, Šteiner – J. Doležal (A), Kuák, Jar. Brož – M. Ondráèek, Vlèek, Petrov.

Rozhodèí: Souèek, Hucl – Jindra, Bìlohlav

Sestavy:
Paøík (Žajdlík) – Kolmann, Šedivı, Štibingr, Kunst, Haš, Aubrecht, Kováø – A. Dlouhı, Najman, D. Špaèek – Pabiška, Èederle, Jiruš – Wiencek, Mìchura, Šafaøovskı – Jansa, Gajda.

Sestavy:
Kacetl (D. Dvoøák) – Kubeš, Hrabal, Krisl, Zboøil, Svozil, Kuèeøík, Døímal – Dostálek, Pšurnı, T. Doležal – Èíp, Hejcman, Svoboda – Šoustal, Süss, Matìj Svoboda – Fencl, Dobša.

Rozhodèí: Wagner, Zavøel – Bosák, Ševic

Sestavy:
Cichoò (Hamrla) – J. Pohl (A), Houdek, A. Rulík, D. Zeman, Klejna, Kadeøávek, Sıkora – Koneènı (A), Kverka, Prymula – Šik, Gut, M. Kadlec – D. Tùma, T. Rohan (C), Švec – Osmík, Vildumetz, Kropáèek.

Sestavy:
Peksa (Altrichter) – Kabelka, Gewiese (C), Nepokoj, Weintritt, Dosek, Ševèík, Vìntus – P. Kratochvíl, Milfait (A), Jaroš (A) – Kuèera, Baláž, Krejèiøík – Krè, Tadeáš Král, Spratek – Danielèák, Hroch, Blaško.

Rozhodèí: Zubzanda, Bejèek – Štofa, Horažïovskı

Sestavy:
R. Bìhula – R. Havel, Havlín, Kottek, T. Bìhula, Seemann – Jakub Veselı, Bucek, Koblížek – J. Svoboda, Matyáš Svoboda, Homer – Chlouba, Hradeckı, Morong.

Sestavy:
Soukup – Buèko, J. Moník, Linhart, Vála, Kajínek, Jirkù, Niko – M. Kratochvil, Hozák, Urban – Machaè, Nouza, Mròa – Chalupa, Matıs, Chrtek – Heøman.

Dohrávka 7. kola

Sestavy:
Groh (Daòa) – Koèí, Boøuta (A), Mrowiec, Chroboèek, Rašner, L. Rutar – Adamskı, Prokeš, Kotala – O. Procházka, F. Seman (A), R. Szturc – Doktor, Maruna (C), D. Sklenáø – Mrva, Ivan, Cihláø.

Sestavy:
Sejpal (O. Martínek) – Kukla, Husa, Muška, Blaha, Zdenìk, Váchal – Z. Král, Šafránek (C), Jankovskı – Stehlík (A), J. Veselı, L. Krejèík (A) – Petržilka, Štohanzl, R. Martínek – Nìmec, Semirád, Zumr – Síla.

Rozhodèí: Dìdìk, Kašík – Hanzlík, Haranoš

Poèet divákù: bez divákù

Dohrávka 4. kola

Sestavy:
Schwarz (Hamalèík) – J. Drtina (A), Š. Havránek, Vl. Brož (A), Vala, Vacík, M. Voženílek, Zich – Trávníèek (C), Pšenièka, Severa – Tùma, Vrdlovec, Matìjèek – Furch, G. Szturc, Tlaèil – O. Bláha, Protasenja, Grim.

Sestavy:
Jekel (Mièán) – Furch, Zukal, Tejnor, Stehlík, L. Chalupa, Kowalczyk, Vodièka – Vodnı (A), Nedvídek (C), Šovíèek – Krliš, Bittner (A), Psota – Š. Kratochvil, Koøenek, Ferda – Køehlík, Michálek, Hrubec.

Rozhodèí: Petružálek, Jaroš – Kreuzer, Polonyi

Dohrávka 11. kola

Sestavy:
Bláha (Wolf) – Matyáš, Pìnèík, Drtil, Piegl, Stanìk, Rudl – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníèko – Žálèík, Chlán, T. Jandus – Podlaha, M. Novák, Janeèek.

Sestavy:
Brízgala (Novotnı) – Frye, Mikliš, Kehar, Zelingr, V. Sorokin, S. Zacharèuk, Štochl – Šapovaliv, Plekanec, Melka – Hlava, Pitule, Raèuk – Bílek, Kubík, Guman – Hajnı, Filip, Š. Bláha.

Dohrávka 12. kola

Sestavy:
Málek (Gába) – Ondraèka, Smetana, Kudìlka (C), Bartko, Hryciow, Štach (A), Jenáèek – Bøezina, Pechanec, Gorèík – R. Vlach, J. Kloz, Pùèek – Machaè, Kucharczyk (A), Babka – Hoøanskı, Šilhavı, Vítek.

Sestavy:
Raszka (Suchánek) – Vainonen, Haman, Husák, Hrachovskı, Zahradníèek, J. Michálek – Kofroò, Mikulík (C), Šedivı – Tomi, R. Veselı, Klimša (A) – Kurovskı, Peterek, Martynek (A) – Kaukiè, Stuchlík, Raška – Matiaško.

Rozhodèí: Jechoutek, Barek – Polák, Vašíèek

Football news:

Stefano Pioli: Atalanta almost reached the semi-finals of the Champions League. But Milan is aware of its strength
Real Madrid are not quite happy with Mehndi. Garcia from Rayo and Gutierrez from Castilla are candidates for replacements
Yarmolenko scored for West Ham for the first time since September
Willian has scored 2 goals in 20 Arsenal games
Milan striker Leau will release a rap album
Police have referred Giggs' case to the Crown Prosecution Service. Ex-Manchester United player accused of assaulting a girl
Roma delivered sleeping bags, masks and hats to the Roman homeless. 10 homeless people have died in the last three months in the city