Czech Republic

Policie hledá dva nebezpečné Ukrajince, spolu s kumpánem pobodali krajana

Incident se odehrál v sobotu kolem jedenácté hodiny veèer. Podle serveru krimi-plzeò.cz skupinka Ukrajincù slavila na bøehu Šídlovského rybníka u ohništì narozeniny jednoho z nich.

Bìhem oslavy se dvaadvacetiletı mladík vzdálil od ohništì a na pìšinì potkal cizího muže, taktéž z Ukrajiny. Ten do nìj pøi míjení vrazil ramenem. Tím první setkání obou mužù skonèilo. Mladík se vrátil zpìt k ohništi a neurvalı kolemjdoucí odešel.

Oslava skonèila dvìma ranami ve stehnì

„Po chvíli se ale vrátil a vzal si s sebou na pomoc ještì dvì osoby. Všichni tøi zaèali mladého cizince napadat pìstmi,“ sdìlila policejní mluvèí Veronika Hokrová.

Mladíkovi pøibìhli na pomoc jeho bratr a otec, kteøí se ho snažili odtáhnout pryè. Vše vyústilo v hromadnou rvaèku.

Agresoøi nakonec utekli. Zmlácenı mladík po chvíli ztratil vìdomí a spadl na zem. Na stehnì mìl dvì bodná poranìní. Skonèil v nemocnici, kde ho operovali. Podle policie je v souèasnosti mimo ohrožení života.

Policisté vypátrali a zadrželi jednoho z trojice útoèících mužù. Po dalších dvou vyhlásili pátrání. Jsou to sedmadvacetiletı Serhii Osadchyi a jednatøicetiletı Nazar Fesiuk. 

„Mohou se pohybovat spoleènì nebo jednotlivì, a to nejen v Plzni, ale i po celé Èeské republice,“ upozornila Hokrová s tím, že oba jsou nebezpeèní a mohou bıt ozbrojení. Proto se je nikdo nemá pokoušet zadržet. „Volejte na tísòovou linku 158,“ žádá policistka.

Osadchyi má trvalı pobyt v Plzni, u Fesiuka nebylo trvalé bydlištì zjištìno. Další bližší informace o hledanıch mužích nejsou.  

„V pøípadu jsme zahájili úkony trestního øízení pro podezøení ze spáchání zvl᚝ závažného zloèinu tìžké ublížení na zdraví,“ dodala mluvèí.

Football news:

Salah scored 100 (73+27) points in 116 games in the Premier League. Only Shearer reached this mark faster
Alaves Garitano dismissed after five defeats in a row. The club is in 15th place in La Liga
Mane scores 20+ goals for Liverpool for the 3rd consecutive season
If you whistle one violation, whistle another. VAR rules football! Athletic midfielder Dani Garcia on the match with Real Madrid
Lautaro did not score a penalty in the match against Bologna
CEO of the banner of Labor about a player who was hit by lightning: he was put in an artificial coma. Most likely, it will be taken out in the evening
Real goes into the gap under the talk of refereeing. In similar moments, Madrid were given a penalty, but Athletic were not