Czech Republic

Poškodil Rogličovi kolo, vysvětluje šéf Jumba, proč napadl komisaře

„Rozèílil jsem se, když demontoval kliky Roglièova kola,“ øekl Zeeman. „Kolo bylo poškozeno a kliky musely bıt vymìnìny. Navíc kolo bylo v souladu s pøedpisy,“ uvedl sportovní øeditel tımu. 

Za nevhodné chování, zastrašování a urážku, což byl oficiální dùvod jeho vylouèení, se následnì omluvil.

„Chceme spravedlivı sport, kterı zahrnuje kontroly, ale musí bıt provádìny rozumnì. Navzdory tomu jsem se mìl zachovat jinak a pøistupovat ke komisaøi UCI s respektem,“ dodal Zeeman, jenž dostal i pokutu. U tımu mùže zùstat, ale nesmí plnit své funkce.

UCI po etapách kontroluje kola kvùli možnému mechanickému dopingu. Rogliè tøi etapy pøed koncem Tour vede o témìø minutu, dnes je na programu 19. etapa pro spurtéry pøed klíèovou èasovkou.

Football news:

Tottenham were the first Premier League clubs to lose in the European Cup season
Arsenal have not conceded at home for the first time since July 1. Goalkeeper Runarsson made his debut for the Londoners
Sandro Tonali: Milan on the crest of a wave. The Rossoneri shirt is pressing, but I'm getting in shape
Kadyrov's adviser hit the judge in the groin, and his son was dismissed from Akhmat and banned for three years. At first they all denied
AEK Carrera lost both matches in the Europa League with a total score of 1:5
Stefano Pioli: Milan have not achieved anything yet. The season is long, we will face difficulties
Mourinho 0:1 with Antwerp: the Best team won and the worst team lost