Czech Republic

Při pronásledování řidiče nabourali policisté do projíždějícího auta

Policisté se po pùl jedenácté veèer rozhodli zastavit v Prùmyslové ulici Renault Megane. 

„Vozidlo zastavili na èerpací stanici, ale když zaèali vystupovat, øidiè se s autem opìt rozjel. Do pronásledování se následnì zapojilo nìkolik hlídek,“ øekla policejní mluvèí Violeta Siøišová.

Právì jedna z pøivolanıch hlídek se pøi pronásledování srazila s jinım autem, které skonèilo èelnì nabourané ve zdi domu. Okolnosti této nehody policisté vyšetøují. Na místo pøijely tøi posádky zdravotnické záchranné služby.

„Na dovyšetøení do nemocnice byl pøevezen šestadvacetiletı muž. Ošetøili jsme také dva muže ve vìku 25 a 36 let, kteøí utrpìli úraz hlavy a následnì je pøevezli do vinohradské nemocnice,“ uvedla mluvèí záchranáøù Jana Poštová.

Mezitím policisté pokraèovali v pronásledování, až auto nakonec našli osamocené v ulici Golfová. Hlídky øidièe dohledaly v blízkém okolí.

„Policisté pøi ztotožnìní šestadvacetiletého øidièe zjistili, že nikdy nebyl vlastníkem øidièského prùkazu. Pro policisty se jednalo o známou osobu, kterou v minulosti vyšetøovali ve spojitosti s majetkovou trestnou èinností a drogami. Test na omamné a psychotropní látky odmítl,“ dodala Siøišová s tím, že spolu se spolujezdcem byl pøevezen na policejní stanici.

Football news:

Tottenham have sacked Mourinho. No, the Super League has nothing to do with it
At least 2 clubs from France will play in the Super League every year
Mesut Ozil: Kids dream of winning the World Cup or the Champions League, not some Super League. The pleasure of big matches is that they happen once or twice a year
Disneyfication of football. Where did the Super League come from?
Carragher on Super League: I'm sick of Liverpool's reputation being so damaged. And the shameful capitalism of Manchester United does not surprise me
De Bruyne will miss the game against Aston Villa. The severity of the injury has not yet been determined
Ander Herrera on Super League: Dreams will come to an end. I love football and I can't keep quiet