Czech Republic

Provoz na železnici u Běchovic je po srážce vlaků zcela obnoven

„Provoz po dvou kolejích byl obnoven dnes ve 2:48, od osmi ráno se jezdí po tøech kolejích,“ uvedla mluvèí Správy železnic Radka Pistoriusová.

U Bìchovic narazil vlak bez cestujících do èekajícího rychlíku. Nìkolik vagonù vykolejilo, hasièi evakuovali stovky lidí. Pøi nehodì nebyl nikdo zranìn, u tøí lidí se projevila akutní stresová reakce. Prázdnı vlak jel pro cestující z pendolina, které odpoledne na stejném místì srazilo a usmrtilo èlovìka. Na trati, která je souèástí koridoru z Prahy do Ostravy, jezdily vlaky nìkolik hodin odklonem.

Mluvèí Drážní inspekce Martin Drápal øekl, že rychlík jedoucí do Žïáru nad Sázavou se srazil s takzvanım posunovım dílem osobního vlaku, tedy se soupravou bez cestujících. Právì tento osobní vlak vykolejil.

V dobì srážky byla v místì kvùli jiné nehodì prùjezdná jen jedna ze tøí kolejí. Pendolino tam odpoledne srazilo èlovìka, kterı na místì zemøel. Hasièi z tohoto vlaku museli evakuovat asi 150 cestujících. Vlak, kterı pro nì jel, narazil do èekajícího rychlíku. V nìm bylo kolem 200 cestujících, v náhradním vlaku pouze posádka. Pro lidi ze všech havarovanıch souprav byl zøízen evakuaèní prostor u nádraží.

V tomto tıdnu to byla druhá srážka vlakù na èeské železnici. V úterı se na jednokolejné trati u Perninku na Karlovarsku srazily dva osobní vlaky, následky byly v tomto pøípadì tragické - zemøeli dva lidé a dalších 24 bylo zranìno.

Football news:

Chernyshenko about Euro 2020 in St. Petersburg: Despite the postponement, the organizers will keep the fanzones and trophy tour of the European Cup
Jesus used to eat too much fast food and want to shoot himself because of bad matches. Then I hired a personal trainer
David Silva's Father: The son loves Serie A and says he can play there until he is 40
Alexis Sanchez: I really wanted to stay at Inter. I found a family here
Emil Heskey: Salah should have moved to another club if Liverpool had not taken the Premier League
Roma are discussing with Manchester United the purchase of Smalling
Belenov – the best player of Ufa in the 2019/20 season