Czech Republic

Sezona rekordů a Guardiola žasne: Je pozoruhodné, co moji hráči dokázali

Kdo proti blankytnì modrım dresùm nastoupí, tuší, že to asi nedopadne. Že nemá šanci.

West Ham sice lídrovi o víkendu zatopil, hrál nebojácnì, statisticky byl dokonce nebezpeènìjší, proti favoritovi se stateènì bil. Ale Manchester City se stejnì nedal. Podobnì jako v úterní pøedehrávce s Wolverhamptonem, kterı sice ještì deset minut pøed koncem držel nadìjnou remízu, ale neustál drtivı závìreènı tlak.

„Anglická fotbalová zima je pekelná, ale my ji prošli naprosto úžasnì. Je pozoruhodné, co hráèi dokázali,“ chválil trenér Pep Guardiola.

Pøi zápasech, které v posledních tıdnech sleduje v ležérní šedivé mikinì s kapucí, má dùvody k úsmìvu. Užívá si hru svıch svìøencù, jak si tvoøí šance, jak soupeøe pøehrávají, jak vítìzí.

„Hráèe mùžu pouze chválit, jsou skvìlí, ale pozor: korunu má na hlavì poøád Liverpool. Ligu jsme ještì nevyhráli,“ upozornil Guardiola po posledním vítìzství.

Od 15. prosince, kdy City doma ztratilo body s West Bromem, nováèkem soutìže, je nezadržitelné. „Vùbec se s nimi nedá hrát,“ zdvihal oboèí pøed dvìma tıdny kouè Evertonu Carlo Ancelotti. A jeho slova dál platí.

Vítìzné série v nejvìtších evropskıch ligách

Pouze Bayern Mnichov a Real Madrid dokázaly napøíè všemi soutìžemi vyhrát pøes dvacet zápasù v øadì. Španìlskı klub to dokázal v roce 2014, kdy sérii natáhl na 22 zápasù, o jedno utkání v øadì víc vyhrál bavorskı gigant v minulé sezonì. Manchester City je nyní mùže oba pøekonat.

V úterı Manchester vyrovnal vlastní, ètyøi roky starı rekord v podobì osmadvaceti zápasù bez porážky.

K tomu jich napøíè soutìžemi už jednadvacet po sobì vyhrál a v devatenácti ligovıch zápasech v øadì navíc ani vteøinu neprohrával, èímž vyrovnal sérii Arsenalu z konce minulého století.

Z tımu sálá obrovská síla, jistota a sebevìdomí. 

Pøitom v úvodu sezony to tak nevypadalo. Vzpomínáte? 

City, rozbití po neúspìchu na závìreèném turnaji Ligy mistrù v Portugalsku, vstoupili do sezony tìžkopádnì. 

Už ve druhém zápase nové sezony doma dostali pìt gólù od Leicesteru, remizovali na Leedsu i West Hamu a padli na Tottenhamu. Zdálo se, že problémy s defenzivou, které je trápily v pøedchozím roce, nevyøešili.

Jenže Guardiola nepanikaøil, svému tımu vìøil. Preciznì plánoval každı detail nároèné sezony, které nepøedcházela takøka žádná letní pøíprava a kterou ovlivòuje nemoc covid-19.

Že se vítìzná sestava nemìní? S tím na španìlského mága nechoïte. Mezi dvìma ligovımi zápasy neváhá nasadit klidnì šest novıch jmen, jako to udìlal v úterı proti Wolverhamptonu. 

Má nejširší kádr v lize a nejlepší fotbalisty, proto pádí za mistrovskou trofejí.

Potvrdí to i ve víkendovém hitu proti konkurenèním United?

„Jeden z rozhodujících duelù sezony, jsou nesmírnì silní,“ varuje pøed soupeøem Guardiola. O jeho mužstvu to však platí dvojnásob.

Football news:

Contrast before the whistle in Prague: Slavia players lined up in front of a kneeling Arsenal
Unai Emery: I am used to matches against my former clubs, so the games with Arsenal are not something new
I drink beer, champagne, red wine. I eat cheese and caviar. Figo about watching football
Figo about Messi and Ronaldo: Truffles with caviar is difficult to compare
Pogba on the substitution at half-time: They tried to provoke me for the 2nd yellow card. The coach decided that it would be better if I left the field before the red
Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United are in for a real European battle with Roma. We are good against the Italians
Mikel Arteta: An important victory at a crucial moment, but it will be difficult for Arsenal. Emery is the most successful coach in the history of the Europa League