Czech Republic

Shiffrinová by se chtěla vrátit na svah koncem listopadu v Levi

„Zlepšuje se to. Rehabilituji a chodím na fyzioterapii a mìla bych brzy znovu lyžovat, závodit v listopadu. To je mùj cíl,“ uvedla dvojnásobná olympijská vítìzka v rozhovoru pro Olympic Channel.

Pìtinásobná mistrynì svìta chce pøed závodem v Levi absolvovat nìkolik tréninkù, takže bude vìdìt, jak na tom je. „Pokud bych cítila bolest, tak bych potøebovala o nìco více èasu, ale nemyslím si, že bych cítila bolest. Bude to fungovat,“ poznamenala optimisticky.

Trojnásobná vítìzka Svìtového poháru v minulém roèníku elitního seriálu, kterı byl pøedèasnì ukonèen kvùli koronaviru, skonèila druhá navzdory tomu, že od února po náhlém úmrtí otce nezávodila.

To byla druhá osobní rána, kterou za posledních dvanáct mìsícù utrpìla. Loni v øíjnu jí zemøela babièka. Shiffrinová popsala poslední rok jako boj s vlnami, pøi kterém má dostatek vzduchu jen na pøežití, ale neustále lapá po dechu. „Vím, že jsou lidé, co zažívají i horší vìci. Musíte bıt vdìèní za to, co poøád máte, rodinu, kterou poøád máte, hledat nìco, na co se poøád mùžete tìšit. Snažit se na to mít pokud možno takovı pohled,“ svìøila se.

Football news:

Maradona's son said goodbye to his father: You will never die, because I will love you until my last breath
Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay