Czech Republic

Smíchejte léky s vodkou, radí nakažený Kotleba. Nebezpečné, varuje úřad

„Použil jsem metody našich pøedkù. Sirup Stopkašel a Bromhexin jsem zaèal míchat s vodkou. Mnì to zachránilo zdraví. Do pùlky (odmìrky) jsem nalil Stopkašel, do zbytku vodku. Do pùlky Bromhexin, do zbytku vodku,“ øekl Kotleba ve videonahrávce, kterou zveøejnil na sociální síti. Dodal, že mu pomohla také koupel v horké vodì, do které rozpustil bìžnou sùl.

Bromhexin se užívá k rozpouštìní hlenu pøi onemocnìních dıchacích cest, také Stopkašel ulevuje pøi kašli.

Slovenskı Státní ústav pro kontrolu léèiv upozornil na rizika užívání alkoholu a lékù. „Ani u Bromhexinu, ani u žádného jiného léku není vhodná soubìžná konzumace alkoholu. Pití alkoholu navíc pøed onemocnìním na covid-19 nejenom že nechrání, ale mùže bıt i nebezpeèné. Konzumace alkoholu virus nenièí, ale naopak mùže zvıšit zdravotní rizika, pokud se èlovìk infikuje,“ upozornil ústav v prohlášení.

Tøiaètyøicetiletı Kotleba nepøímo znovu zpochybòoval stávající pandemii. „Mnohem t잚í nemoci jsme zažívali, když jsme byli mladí. Na základní škole byla stále pùlka tøídy doma s hnisavımi angínami. Nikdo z toho nedìlal žádnou paniku, nikdo neomezoval lidem svobodu, nikdo nedìlal psychopatická opatøení,“ øekl šéf LSNS, kterı døíve také vystupoval proti povinnému nošení roušek.

Poté, co byl Kotleba pozitivnì testován na koronavirus, podstoupili test také další poslanci. U nìkolika z nich byla infekce rovnìž potvrzena, schùze parlamentu proto tento tıden nepokraèuje.

Football news:

Bonera on the victory over Fiorentina: for Milan, this is a new piece of a huge mosaic
Cherchesov about Zabolotny: Big plus-it has moments, it is necessary to realize. He works for the team and really helps a lot
Messi dedicated the goal to Maradona: under the Barca Jersey, he put on a retro Newells old boys t-shirt. Diego played 5 games for him in 1993
Cavani scored 3 (2+1) points, coming on as a substitute in Manchester United's match with Southampton. He has 3 goals in 5 games in the Premier League
Solskjaer about the comeback against Southampton (3:2): Manchester United never give up - this is a feature of the club
Koeman about 4:0 with Osasuna: an Important win, I'm happy. Barcelona can't afford to lose any more
Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973