Czech Republic

Sokolov má formu. Ale je hratelný, říká trenér Chrudimi

„Bez tìch tøí to pro nás bude citelné oslabení. Øešíme, kdo bude schopnı hrát, jsme rozbití. Ale to se jistì netıká jen nás, ale všech tımù,“ nedìlal si kouè na klubovém webu alibi dopøedu.

Pokud by Chrudimští v Sokolovì a následnì doma s Vítkovicemi (v úterı od 18 hodin) zvítìzili, mohou se v pøípadì dalších pøíznivıch vısledkù ještì vyšvihnout ze souèasné desáté až na sedmou pøíèku. Momentálnì ji drží Ústí nad Labem, na nìž Veselého manèaft ztrácí pouhé dva body.

Na lepší finální umístìní však pomıšlejí i Prostìjov a Vlašim, které mají o bod víc než Vıchodoèeši, a pøirozenì také Líšeò, Tøinec a Vyšehrad, jež se na nì tlaèí zdola.

„Cíl (záchrana ve druhé lize) jsme již splnili, ale nemìlo by nás pohltit uspokojení. Chceme skonèit co nejvıše to pùjde. Když budeme horší než desátí, budu zklamanı. Jsme schopni v posledních dvou zápasech bodovat, soupeøi jsou hratelní,“ vìøil trenér Veselı.

Patnáctı Sokolov sice z ekonomickıch dùvodù ve druhé lize v pøíští sezonì pokraèovat nebude, ale jeho hráèi navzdory tomu nepøedvádìjí nìjak zoufalı fotbal. Ze tøí posledních kol ve dvou zvítìzili, pøed dvìma tıdny doma porazili 1:0 Varnsdorf.

„Víme, že na jaøe mají formu, se druhou ligou se budou chtít rozlouèit vítìzstvím. Navíc hrají o angažmá, neèeká nás nic lehkého,“ podotkl Veselı. „Ale nechceme jet pøes pùl republiky a odevzdat body. Vìøím, že hráèi ze sebe vytáhnou zbytky sil,“ dodal.

Football news:

Emre belezoglu finished his career at the age of 39
Barcelona has spent almost a billion euros on transfers over 5 years. That's who the money went to
Andreas Pereira is ready to leave Manchester United. The midfielder is Interested in Benfica, Spanish and Italian clubs
Barca presidential candidate Font about 2:8 from Bavaria: Humiliation. No need to prolong the agony, Bartomeu-resign
Frankie de Jong: Barca have a lot of problems, the match with Bayern showed that. A lot of things need to change
Philippe Coutinho: it was unusual to Play against Barca, but I have a contract with Bayern
Bartomeu does not intend to retire after 2:8 from Bayern