logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Sparťan Pech: Jágr je geniální, trestali nás. Nehrajeme dobře

Tušíte, proè Kladno zvládlo utkání otoèit?
Nepromìnili jsme naše šance, naopak Kladno nás po chybách trestalo. Na rozdíl od nás dalo góly v pøesilovkách.

V nich se trefil dvakrát právì Jágr, nejde to bránit?
Víte, že je geniální, ale reagovat se na to dá. Jenže my jsme pøíliš statiètí, dáváme v oslabení soupeøi moc prostoru na nahrávky køížem i støelbu. O tom se musíme pobavit, abychom soupeøe honili, odmakali dvacet vteøin, vyhodili a šli støídat.

Prohráli jste po pìti vítìzstvích, dùvod k panice to není, ne?
Je to varování. Nehrajeme dobøe už delší dobu, i když jsme vyhrávali. Není to perfektní, nìèím si procházíme. Body sbíráme, to je dùležité, teï si musíme promluvit. 

Posílil Jágr Kladno opravdu tak moc?
Hm... Je to rozdílovı hráè. Není na tom tak rychlostnì dobøe, ale umí podržet puk, má vıbornı pøehled. Dovedností bych mohl jmenovat nespoèet, ale mužstvo nedìlá jeden hráè. Oni si dìlali, co chtìli.

Zápas nesedl ani brankáøi Sedláèkovi, viïte?
Na nìj bych to neházel. My musíme bıt tvrdší v pøedbrankovém prostoru, nepouštìt tam soupeøe, aby si Kuba mohl puky najít.

Themes
ICO