Czech Republic

Statik prohlíží dům v Tursku poškozený výbuchem, rozhodne o případné demolici

„Statikovi od rána asistujeme s vıškovou technikou, aby rozhodl, zda se lidé mohou vrátit pro osobní vìci,“ sdìlila ve ètvrtek dopoledne mluvèí støedoèeskıch hasièù Vladimíra Kereková. 

Podle hasièù v domì vybuchla jedna ze šesti propan-butanovıch lahví, ale okolnosti a vıši škody støedeèního vıbuchu zatím vyšetøovatelé neznají. 

Exploze znièila èást støechy a prvního patra. Na základì prùzkumu statika bude rozhodnuto o tom, zda a pøípadnì v jaké míøe bude nutné dùm zbourat.

V dobì vıbuchu zde bylo asi dvacet lidí. Hasièi z trosek vyprošovali jednoho muže, další tøi lidé byli zranìní. 

Všichni našli náhradní ubytování u pøíbuznıch a známıch.

Football news:

Barcelona are thinking about signing Garay due to Pique's injury
Pepe apologized for the red in the match with Leeds: there is no excuse for My behavior. I am deeply sorry
Manchester City have prepared a 10-year plan for Messi. After finishing his career, they want to make him an Ambassador for the club (The Times)
A Preston player who twice touched an opponent's genitals can be disqualified for 3 matches
Griezmann about his childhood: I tried to get into 10 clubs in France, but no one gave me a chance
Austin Matthew McConaughey (co-owner) is preparing for MLS: all season tickets have been sold, although there are only 2 players in the team, and the stadium (for $240 million) is still under construction
Lineker on Liverpool: Huge praise for Klopp's spectacular performance despite injuries