Czech Republic

Švédka skoro třicet let věznila svého syna v bytě, zachránila ho příbuzná

Podle prokurátorky Emmy Olssonové mohla bıt obì v bytì zavøená témìø tøicet let. Švédskı list Expressen napsal, že syn zadržené ženy pøestal asi ve dvanácti letech navštìvovat školu.

Pøíbuzná, která muže objevila, švédskım médiím øekla, že dotyènı sedìl v rohu místnosti na zemi a prakticky nebyl schopen mluvit. Navzdory svému vìku mìl jen málo zubù, byl podvyživenı a jeho nohy byly pokryté zanícenımi ranami.

Uvedla také, že už delší dobu matku z vìznìní syna podezírala. Když se dozvìdìla, že je žena v nemocnici, osobnì se v nedìli veèer do jejich bydlištì v okrese Haninge jižnì od Stockholmu vydala. 

„Øíkala jsem si, že musí mít strach, protože matka byla jeho jediná jistota a najednou byla pryè. Bylo to, jako bych z reality vešla do nìjakého hororu,“ popisuje. „Páchlo to tam hnilobou,“ líèí.

V bytì byla tma a spousta odpadkù. „Zavolala jsem záchranku a nemocnice pak o pøípadu uvìdomila policii,“ pokraèuje s tím, že když se pohledem støetla s vìznìnım pøíbuznım, zaèal dokola opakovat její jméno, by ji nevidìl pøes dvacet let.

„Matka mu ukradla jeho život a zmanipulovala své okolí, aby si své tajemství uchovala,“ øíká žena. Vzpomíná také, že se už dávno pokusila na situaci v rodinì upozornit, ale ostatní èlenové pøíbuzenstva to zøejmì ututlali. „Byla jsem mladá a nakonec jsem to vzdala,“ dodává.

„Muž je nyní v nemocnici... Potøeboval operaci,“ potvrdila prokurátorka Olssonová bez dalších podrobností. Matka obvinìní z vìznìní syna a z vážného ublížení na tìle odmítá.

Football news:

The Eintracht captain ended his career in the middle of the season for his son. He said goodbye to football by exchanging T-shirts with the referee
Frank Lampard: Leicester are in the RPL championship race. I don't want to say whether Chelsea are involved or not
Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool