Czech Republic

Teplice - Liberec 2:0, fotbal se vrátil, střely, šance i překvapivé skóre

Fotbal se vrátil po víc než dvou mìsících, kdy zemi, kontinent i celý svìt paralyzovala pandemie koronaviru.

Fortuna liga je po nìmecké bundeslize druhou sledovanou soutìží, která se znovu rozehrála. O víkendu se zaèalo i v Maïarsku, za týden následuje Polsko, poté Rakousko.

V Èesku se zaèalo dohrávkou 23. kola, souboj Teplic s Libercem byl v úvodu bøezna dvakrát odložen kvùli nezpùsobilému terénu. Pak se fotbal zastavil.

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Teplice ve ètvrtek dostaly od disciplinární komise pokutu 125 tisíc korun, že høištì napodruhé nedokázaly pøipravit. Napotøetí už se hrálo.

„Zlatý body,“ radoval se teplický trenér Stanislav Hejkal. „Hráli jsme z bloku, aby soupeø nemìl prostor na své smrtící míèe za obranu. Pøežili jsme nìkolik šancí.“

VIDEO: Rozhovor s teplickým trenérem Hejkalem

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Svižný start obstaral pøedevším Liberec, protivníka pøehrával a vytváøel si nadìjné možnosti. Ale nic z tlaku nevytìžil.

Tepliètí, oslabeni o nìkolik dùležitých hráèù, se dlouho hledali, nemohli se do zápasu dostat, nechytili tempo. Chvílemi sice naznaèili, že v nich pøece jen nìco je, ale jinak se spíš bránili.

Zlomový moment utkání nastal po pùlhodinì. Trubaè se probil støedem pole, krásným pasem šajtlí našel za obranou rozbìhnutého Kuèeru, který si povedeným prvním dotykem míè pøipravil a pak pøesnì vystøelil ke vzdálenìjší tyèi. Parádní akce.

„Byli jsme nervozní, pøece jen šlo o první zápas po delší dobì. Dùležitý byl první gól, dal ho soupeø a tu nervoritu z nìj sejmul,“ poznamenal liberecký kouè Pavel Hoftych.

Radoval se sám, kvùli hygienickým opatøením na nìj spoluhráèi v euforii naskákat nemohli. I když se hrálo bez divákù, na atmosféøe byste to nepoznali. Poøadatelé hráèùm pouštìli fandìní a chorály z reproduktorù.

Pro Liberec krutý poloèasový stav, byl lepším týmem. A ještì horší to pro hosty bylo v úvodu druhé pùle po další vydaøené akci. Snadno se domácí po odkryté levé stranì dostali do vápna, Moulis naèasoval støílený centr na bližší tyè, do míèe vložil nohu Øezníèek s bránícím Karafiátem, od nichž se míè odrazil do tyèe a do sítì.

Liberec se nesložil, od 54. minuty až do konce zápasu vytrvale útoèil. Kouè Hoftych co chvíli sundaval nákrèník z oblièeje, aby mu hráèi, jimž udílel pokyny, líp rozumìli.

Teplický brankáø Grigar i obrana byli v jednom kole, èelili spoustì nájezdù, útokù, centrù i støel. Nìkdy dobøe zasáhl Grigar, jindy k nìmu míè nepustili obìtavì hrající zadáci. Hosté nebyli schopní dát gól.

„Nemìli jsme lehkost, kvalitu, pøesnost, finální pøihrávku, která nám pøedtím vycházela,“ vypoèítával liberecký kouè Pavel Hoftych.

VIDEO: Rozhovor s libereckým trenérem Hoftychem

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Teplice tak potvrdily, že se jim na Liberec dlouhodobì daøí. Když nutnì potøebují body, pomùže jim právì souboj se severoèeským týmem.

Dohrávka byla novým startem, v úterý 26. kvìtna  a ve støedu 27. kvìtna už je na programu kompletní 27. kolo.

Rozhodèí: E. Marek - D. Vodrážka, T. Batík

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Kiknadze says that he is a club. But the club is a team, and the rest is transient. Boris Ignatiev about the CEO of Loco
Inter is ready to sell Icardi to PSG for 55-60 million euros. In Paris, he is offered a salary of 10 million a year
Leipzig completely annihilated Mainz
Barcelona are Interested in 18-year-old midfielder Herta Samardzic
Mainz on Werner's hat-trick: Klopp, can you finally take him in?
La Liga can resume on June 11 with a match between Sevilla and Betis
92:48. 6 years since the moment that changed the history of real. Ramos on Atletico's goal in the Champions League final